Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Er is de afgelopen jaren veel vraag geweest om het kwaliteitskeurmerk ‘kwaliteit laat je zien’ makkelijker te maken voor het gebruik bij meerdere locaties. Het invullen van meerdere werkbeschrijvingen en het maken van meerdere jaarverslagen als een onderneming meerdere locaties heeft, levert extra werk op voor de onderneming. Er was een grote vraag om dit aan te passen.
Deze aanpassing is onderzocht door een werkgroep bestaande uit een gebruiker, een bestuurslid, een gebruiker van een ander keurmerk, het kwaliteitsbureau en een coördinator van de FLZ. Deze werkgroep zal een voorstel doen aan het bestuur en de Algemene Ledenvergadering om het kwaliteitssysteem aan te passen. Het ziet ernaar uit dat we certificering op bedrijfsniveau kunnen gaan regelen en daarmee het systeem ook kunnen laten meebewegen met de wensen van steeds meer zorgboerderijen.
Wij willen de zorgboeren met meerdere locaties graag van tevoren spreken en polsen of de gekozen oplossing voldoet aan de behoefte om het kwaliteitssysteem en het bijbehorende proces gemakkelijker te maken en of de kosten daarmee in overeenstemming zijn.
Wij hebben hiervoor een ‘inbeluurtje’ via zoom georganiseerd en we hopen dat jullie hierbij aanwezig kunnen zijn op 13 november van 18.30 tot 19.30 uur. Mochten je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, er zal een vertegenwoordiger van iedere regio aansluiten zodat je daar contact mee op kan nemen om alsnog te horen wat er besproken is. Graag aanmelden via deze link.