Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

In de overzichtelijke brochure van LTO CAO's in de multifunctionele landbouw. Kies de juiste CAO voor uw multifunctionele bedrijf staat helder uitgelegd welke CAO's van toepassing zijn. Op pagina 9 vind je een overzicht van alle mogelijke CAO's. Het is belangrijk omdat je als werkgever kunt worden aangeslagen voor het niet toepassen van de juiste CAO met dito pensioenregeling.