Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. De bedoeling van de nieuwe wet is dat onvrijwillige zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking zo veel mogelijk wordt voorkomen. Stilstaan bij dwang in de zorg én denken aan vrijwillige alternatieven, daar staat deze nieuwe wet voor. Om te werken volgens de Wzd is het voor zorgorganisaties nodig om wat aanpassingen door te voeren (denk bijvoorbeeld aan het stappenplan). Hiervoor heeft de Federatie Landbouw en Zorg samen met Vilans een handig overzicht gemaakt met vragen en antwoorden. 

Ook voor zorgboerderijen verandert er veel. De Wzd is clientvolgend en kan dus ook op de zorgboerderij van toepassing zijn. Wil een zorgboerderij onvrijwillige zorg aanbieden, dan zullen er wat veranderingen in de manier van (samen)werken nodig zijn. En dat kan natuurlijk heel wat vragen oproepen.

Veelgestelde vragen en stroomdiagram

Om zorgboerderijen te helpen bij de toepassing en implementatie van de Wet zorg en dwang ontwikkelde Vilans in samenwerking met de Federatie van Landbouw en Zorg dit overzicht met veelgestelde vragen. Hiervoor hebben we samen gekeken welke vragen er spelen in de praktijk.  

Het gaat om inhoudelijke vragen over de Wzd, en over het toepassen daarvan op zorgboerderij.  Omdat zorgboerderijen verschillende doelgroepen begeleiden en er verschillende vormen van begeleiding en zorg zijn, hebben we ook een stroomdiagram gemaakt, zodat je kunt kijken wanneer de Wzd nu eigenlijk van toepassing is. Je zult zien dat de Wvggz daarin ook benoemd wordt, deze wet geldt namelijk voor mensen met een psychiatrische aandoening.

Meer informatie

Deze ‘FAQ Wet zorg en dwang en zorgboerderijen’ is gemaakt met de kennis en wetgeving van nu en kan in de loop van de tijd onderhevig zijn aan wijzigingen. Let daarom op de datum van het overzicht, deze wordt eens in de zoveel tijd weer geactualiseerd! Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.