Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Demissionair minister Helder heeft op 5 juli, toen zij nog minister was, de pauzeknop ingedrukt voor de jaarverantwoording vanuit de Wtza, in ons geval heeft dat gevolgen voor bestaande bedrijven. Het lijkt erop dat  alle zorgaanbieders die uitstel gekregen hebben tot 30 dec 2023 ruimte krijgen om hun jaarverantwoording over de boekjaren 2022 en 2023 niet verplicht openbaar te maken. De regeling moet verder nog uitgewerkt worden maar het indrukken van de pauzeknop is zeker een stap in de goede richting.
Directe aanleiding was een actie vanuit de coalitie van de eerstelijnszorg. Vanuit de FLZ is er in samenwerking met SPOT en de BVKZ een brief naar de Tweede Kamer- de vaste commissie VWS- gestuurd, waarin wij hebben aangegeven dat de jaarverantwoording niet alleen voor de eerstelijnszorg maar ook voor de kleinschalige zorg een grote lastenverzwaring is.
De actie van de minister zou in ons geval dus invloed kunnen hebben op bestaande zorgboerderijen die voor 1-1-2022 al zorg leverden en nog niet verplicht waren om jaarverantwoording te doen. Let op! Heb je een nieuw KvK na 1 januari 2022, dan ben je een nieuwe aanbieder en val je dus niet onder de pauzeknop, zie tabel in dit overzicht.
Er lijkt wel uitstel te komen voor 2022 en 2023, maar het is nog steeds een klus om er in 2024 aan te gaan voldoen. Wij raden dus iedereen die nog geen jaarverantwoording heeft gedaan aan om met zijn boekhouder te spreken over de beste manier om de jaarcijfers aan te laten sluiten bij de rapportageverplichting van de Wtza. Vanuit FLZ is er een format ontwikkeld waarmee wij op korte termijn pilots gaan doen. Die formats maken het makkelijker om de aansluiting tussen jaarcijfers en Wtza te maken, en geven ook tips over hoe je bij verschillende rechtsvormen extra uitleg kunt geven. Wanneer deze klaar zijn voor gebruik, zullen we het in de nieuwsbrief vermelden. Het webinar in samenwerking met de SZZ en de FLZ over de jaarverantwoording is hier terug te kijken.