Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Kennis- en netwerkorganisatie Platform31, dat onderzoeken en trends waarneemt voor gemeentes, zag de ontwikkeling van steeds ingewikkelder aanbestedingen voor zorgboerderijen. Ze gingen in gesprek met Maarten Fischer, directeur bij de Federatie Landbouw en Zorg, en Maurice van Valkenburg, directeur van Samenwerkende Zorgboeren Zuid

'Steeds vaker ontvangen gemeenten, vooral in landelijk gebied, verzoeken tot vergunningverlening of zorginkoop van boerderijen die zich ontwikkelen tot zorgboerderij. Multifunctionele landbouw kan een brug zijn tussen stad en platteland, en voorziet in de behoefte aan kleinschalig aanbod in de zorg. Maar hoe scheid je als gemeente het kaf van het koren bij al deze aanvragen? En aan welke eisen moeten zorgboeren voldoen?'

Zie het hele artikel op hun website