Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Federatie is samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de Branchevereniging Kleinschalige Zorg gestart met het project ambulante onvrijwillige zorg in de gehandicaptenzorg. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de praktijk en dilemma’s bij onvrijwillige zorg én de toepassing van de Wet zorg en dwang in de extramurale / ambulante praktijk van de gehandicaptenzorg. Op basis van de ervaringen en analyses van de werkbezoeken, worden er themabijeenkomsten georganiseerd. In deze bijeenkomsten gaan we op zoek naar praktische en haalbare oplossingen voor de opgehaalde dilemma’s uit de werkbezoeken.

Op (digitaal) werkbezoek

Om goed in beeld te krijgen waar organisaties tegenaan lopen, legt het projectteam verschillende (digitale) werkbezoeken af. De eerste werkbezoeken zijn al geweest. Ambulante teams en een aantal gezins- en logeerhuizen van ’s Heeren Loo en Philadelphia deelden hun ervaringen. Ook zijn we op bezoek geweest bij een kleinschalige zorginstelling. Op 9 en 10 december staan de eerste bezoeken aan zorgboerderijen gepland. Tijdens de werkbezoeken zijn concrete casussen besproken met betrokken professionals. Hierbij stond iedere keer de vraag centraal: ‘is dit onvrijwillige zorg?’.

Deze gesprekken leverden veel informatie op over de dilemma’s bij onvrijwillige zorg en de toepassing van de Wzd. Tijdens het gesprek proberen we samen met zorgprofessionals concrete goede voorbeelden en knelpunten op te halen voor de toepassing van de Wzd. Daarnaast zijn we natuurlijk ook benieuwd naar creatieve alternatieve oplossingen voor onvrijwillige zorg. Er staan nog meer werkbezoeken op het programma bij verschillende zorgorganisaties, zoals zorgboerderijen en een aantal middelgrote en kleinschalige zorginstellingen.

Wij houden u op de hoogte!