Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Een belangrijk onderdeel van het organiseren van dagbesteding is het vervoer. Momenteel geldt de 1,5 meter richtlijn, die in de praktijk lastig is toe te passen. Bij leerlingenvervoer is er volgens het protocol voor kinderen tot en met 12 jaar meer mogelijk. Het is niet duidelijk of deze regeling voor kinderen tot en met 18 jaar mag worden toegepast, nu hier in de zorg geen onderscheid meer geldt.

Er wordt gewerkt aan een protocol om per 1 juni collectief vervoer weer op te starten. Het is dan de bedoeling, dat er een gezondheidscheck vooraf en bij aanvang van de rit zal plaatsvinden. Uitgangspunt is verder dat chauffeur en passagiers de noodzakelijke beschermingsmaatregelen in acht nemen. Voor 1 juni zal worden besloten of een verplichting voor mondkapjes zal worden ingevoerd. Voor passagiers voor wie het dragen van een mondkapje geen reële optie is, wordt een alternatief uitgewerkt, zoals individueel vervoer. 

Verder vragen wij momenteel bijna dagelijks aandacht voor het feit dat zorgboerderijen vaak zelf hun vervoer regelen waarbij (vrijwillige) chauffeurs ook vaak tot de oudere (en dus risico-) groep behoren. 

Let op! Soms worden er door zorgboeren zelf schotten of schermen aangebracht in busjes. We willen er op wijzen dat het niet duidelijk is of dit voldoende bescherming biedt en of dit is toegestaan, omdat dit risico’s met zich mee kan brengen voor de verkeersveiligheid. Zo kunnen schermen het zicht belemmeren en kunnen er gevaarlijke situaties door de schermen ontstaan als er een ongeluk gebeurt. Als je dit wilt toepassen, zorg er dan voor de je hiervoor toestemming hebt van o.a. de RDW en je verzekeraar.