Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Als je schapen en/of geiten houdt en je een bedrijf met publieksfunctie hebt, dan zijn er een aantal belangrijke verplichtingen waar je aan moet voldoen om Q-koorts tegen te gaan.

In de checklist van het Keurmerk Zoönosen staat een vraag over het vaccineren van schapen/geiten tegen Q-koorts (B.17). Voor bedrijven met een publieksfunctie is het vaccineren van de schapen en/of geiten niet alleen essentieel voor het behalen van het keurmerk, maar is de uitvoering ervan ook wettelijk verplicht. Deze verplichting moet op de juiste manier nageleefd worden.

De NVWA gaf aan dat zij tijdens hun steekproeven afwijkingen vaststellen in de uitvoering van de Q-koorts vaccinatie en de registratie ervan. Zorgboeren die dit niet (tijdig) of onvolledig uitvoeren nemen een onaanvaardbaar risico voor zichzelf, hun zorgdeelnemers, hun omgeving en brengen mogelijk de hele sector in diskrediet.
Voor het geval dat het niet bij iedereen bekend is wat hier de verplichtingen zijn, zetten wij de belangrijkste aandachtspunten op een rij:

•             Tijdige uitvoering basisvaccinatie (lammeren ouder dan 3 maanden)
•             Tijdige uitvoering van de herhalingsvaccinatie (binnen 12 maanden)
•             Tijdige en juiste registratie van de vaccinaties in het I&R-systeem
•             Afzonderen van het publiek van dieren die aflammeren
•             Slechts aanvoeren van dieren die volledig zijn gevaccineerd.

Het geldt voor alle dieren, zowel mannelijke als vrouwelijke, omdat de bacterie ook via mest of urine kan worden verspreid. 

Op de website van de NVWA kun je de maatregelen tegen Q-koorts, de vaccinatieplicht en de bijbehorende regelgeving nalezen.
Voor het niet naleven van de wetgeving kan de NVWA boetes uitdelen. De NVWA controleert dit door middel van steekproeven bij verschillende bedrijven.