Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Wij hebben op 19-12-2022 in de media gelezen over twee aanhoudingen van medewerkers bij een zorgboerderij in Groningen. Wij kennen de situatie niet aangezien dit bedrijf niet aangesloten is bij de Federatie Landbouw en Zorg of een van haar leden. Wij vinden het belangrijk dat nader onderzoek plaatsvindt naar de situatie, in het belang van alle betrokkenen en de cliënten en hun naasten in het bijzonder.

Duidelijk is dat het werk op zorgboerderijen altijd uiterst zorgvuldig dient te gebeuren, gelet op de kwetsbare cliëntengroep waarmee wordt gewerkt. Zorgboerderijen moeten net als andere zorgaanbieders voldoen aan alle wet- en regelgeving en de normen en waarden zoals we die als samenleving hanteren. Daarom worden bij de 920 bij de Federatie aangesloten zorgboerderijen zaken als een keurmerk, risicoanalyses, externe controle en intervisie vereist; en is in 2022 ook een landelijk kwaliteitskader ontwikkeld in samenwerking met cliënten, toezichthouders, overheden en zorgboerderijen. Zo werken wij hard aan een sector waar goede en veilig zorg geleverd wordt.

 Wij betreuren ten zeerste dat het fenomeen zorgboerderij op deze manier in de media komt.