Terug naar Actueel
  • Zorgboeren
  • Deelnemers

In het nieuws is melding gemaakt van klachten over een zorgboerderij in omgeving Ede. Wij zijn eerder dit jaar benaderd door de families van de betrokken kinderen en zijn er erg van geschrokken. Direct toen wij door de betrokken ouders benaderd werden zijn de Inspectie IG&J en de Gemeente betrokken geraakt en zijn er twee klachten in behandeling genomen bij de landelijke klachtencommissie van de Federatie. Wij verwachten komende week een uitspraak en nemen de zaak zeer serieus. In de tussentijd is de zorg voor jeugd op dit bedrijf stopgezet.

Als mensen binnen de mogelijkheden die de gemeente biedt om zorg te krijgen bewust kiezen voor identiteitsgebonden zorg, dan zien wij niet noodzakelijkerwijs bezwaar. Bij deze organisatie is 1 blik op de website voldoende om een beeld te krijgen van de levensovertuiging. Mensen moeten bewust in kunnen tekenen op zorg die goed bij hen past. Die keuzevrijheid moet ten aller tijden gebaseerd zijn op goede volledige informatie over de hoe die zorg wordt geleverd. Er zijn hier ook normen voor binnen het keurmerk waarop wordt getoetst. Als blijkt dat deze norm toch niet goed is nageleefd gaan we hierover in gesprek met de zorgaanbieder en gaan wij ook bekijken wat wij in onze auditing en onze informatievoorziening kunnen doen om mensen hier nog bewuster van te maken.

Wat wij echter te allen tijde gegarandeerd willen zien is dat alle organisaties, neutraal of handelend vanuit een levensovertuiging, zich houden aan de kaders van goede zorg. Daar horen uitdrijving en gebedsgenezing niet bij. Wij willen dat mensen die zorg of ondersteuning krijgen op een zorgboerderij volgens onze kernwaarden zorg krijgen. Dat ze zich veilig weten en werken aan perspectief.