Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De regeldruk in de zorglandbouw is groot en neemt steeds verder toe. Dat maakt het lastig om zorgboer te zijn, en de drempel om ermee te beginnen wordt ook steeds hoger. Daar wil de Federatie iets aan doen. Daarom heeft de Federatie samen met andere brancheverenigingen van kleinschalige zorg een Notitie Regeldruk kleinschalig en domeinoverstijgend zorgaanbod gemaakt en voorgelegd aan het ministerie van VWS. Deze notitie wordt binnenkort besproken met de directies Jeugd, Wmo en Langdurige zorg van het ministerie van VWS om te kijken naar verlichting.

Een en ander komt voort uit de relaties van de Federatie met het ministerie, waar de laatste jaren in is geïnvesteerd en die door Corona in een stroomversnelling terecht kwamen. Zo kwam directeur Jeugd en plaatsvervangend directeur-generaal Langdurige Zorg Marieke Kleiboer in november op werkbezoek bij jeugdzorgboerderij Horses & Co in Heerjansdam, Zuid-Holland. Ze was positief verrast over de professionaliteit van de medewerkers en deelnemers vertelden enthousiast over wat de zorgboerderij voor hen betekent. Samen aten ze door de deelnemers gebakken taart.

Kleinschaligheid vereist eigen aanpak
Directeur Maarten Fischer: “Nu is het de uitdaging om niet in detaildiscussies over elke wet apart te verzanden, maar te kijken naar het totaal. Er is veel waardering voor en vraag naar kleinschalige zorg. Zoals op veel zorgboerderijen, waar verschillende wetten en soorten financiering door elkaar lopen. Denk aan een combinatie van jeugd en 18+, van mensen met een verstandelijke beperking en burn-out. Op de zorgboerderij werken ze vaak goed samen, maar ze komen uit totaal verschillende hoeken binnen met voor iedere hoek een eigen eisenstelsel. Wij zien eigenlijk altijd ook het belang in van de wetten en regels, maar ook dat de toepassing ervan niet passend is bij de kleinschalige zorg. Soms worden dezelfde risico’s door verschillende wetten op verschillende manieren afgedekt. Meestal gaat dat gepaard met extra papierwerk, terwijl wij zorgboeren zich liever bezig houden met het doen van hetgeen de wet bedoelt.

Kwaliteitskader
“Het kwaliteitskader wat dit jaar zal worden ingevoerd, is bedoeld om in dat ‘spel’ uit te gaan van de kernwaarden van de kwaliteit van de zorg voor deelnemers, en dan vanuit die optiek na te denken hoe je bepaalde rechten, risico’s en verantwoordelijkheden borgt. En daar gaan we ook nu al mee aan de slag. Bijvoorbeeld met de Inspectie, die samen met de Federatie gaat kijken naar specifieke ‘veldnormen’, die beter passen bij zorgboerderijen.
Wet- en regelgeving lijkt eigenlijk altijd alleen meer te worden, en niet minder. Maar ook overheden en politiek zien dat steeds meer in, en hopelijk kan de zorglandbouw een sector zijn die laat zien dat je zaken als kwaliteit en veiligheid ook op een andere en meer pragmatische manier kunt organiseren. We zijn daarin hopelijk een voorbeeld voor de rest van de zorg”, aldus Fischer.