Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Verschillende zorgboeren gaven de laatste tijd al vorm aan zorg voor mensen zonder vangnet. Inmiddels wordt de nood groter, waardoor de vraag om zorg sterker wordt én tegelijk kan er ook meer in de maatschappij. Dit zorgt ervoor dat zorgboerderijen de 1,5 meter maatregelen meer gaan vormgeven. Ook het ministerie vraagt daar in toenemende mate aandacht voor. Er zijn zelfs signalen dat we in de komende weken en maanden toe moeten gaan werken naar significant meer fysieke dagbesteding. Maar we weten dat velen van jullie dagelijks worstelen met het spanningsveld tussen besmettingsgevaar/Corona richtlijnen en zorg (en natuurlijk ook nog het eigen leven/gezin). 
Hoe doe je dat dan, die 1,5 meter zorgboerderij? 


In de vorige nieuwsbrief noemden we al de richtlijn voor dagbesteding met ouderen/ kwetsbare mensen die thuis wonen. Ook voor andere doelgroepen kunnen zorgboeren hier aardig mee uit de voeten. Inmiddels zijn er ook specifieke richtlijnen voor andere doelgroepen:

 
Overigens komen vrijwel al deze richtlijnen in essentie overeen: 
Probeer binnen de richtlijnen van het RIVM (en jouw lokale GGD) maximaal invulling te geven aan de zorg voor jouw deelnemers. Fysiek waar mogelijk, alternatief waar dat niet kan, en probeer steeds minder zorg echt niet meer te leveren. 
Vertrouw daarbij ook op jouw inschatting als professional wanneer fysieke zorg niet Corona-proof kan; wees creatief.