Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Actuele richtlijnen dagbesteding en logeren

  • Handreiking Jeugd voor dagopvang, dagbesteding en logeren (versie 28 april): https://www.nji.nl
  • Dagbesteding gehandicaptenzorg, deze geldt ook voor andere doelgroepen met uitzondering van jeugd (versie 30 oktober): https://www.vgn.nl
  • Voor richtlijnen logeren gehandicaptenzorg zie Bezoekregeling en logeren (versie 28 oktober): https://www.vgn.nl
  • Richtlijn dagbesteding Wmo (versie 14 december): https://www.rijksoverheid.nl

Actuele richtlijnen voor zorgvervoer: