Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Met ingang van 1 januari 2022 geldt voor alle gebouwen een verbod op rookruimtes binnen. Voor zorginstellingen (en dus ook op zorgboerderijen) geldt dit verbod al vanaf 1 juli 2021. Dit betekent dat er binnen geen rookruimtes meer mogen zijn. Er is op dit totaal verbod een uitzondering voor de privé ruimte van een deelnemer (van belang bij wonen). Hier mag een zorgboer in samenspraak met de deelnemers zijn eigen afweging maken.

Als je buiten een beschutte rookruimte wilt inrichten dan kan dat, maar dan moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • • De voorziening mag niet aan het gebouw grenzen of bevestigd zijn (zoals een afdakje).
  • • De voorziening mag geen overlast naar binnen geven.
  • • De voorziening mag geen overlast geven aan personen die het gebouw willen betreden.
  • • De voorziening mag geen andere functie hebben waarvoor niet-rokers de voorziening moeten betreden (zoals een schuur voor opslag of een fietsenhok).

Het Juridisch kader rookvrije zorg van BOZ (Actiz, GGZ, NFU, NVZ en VGN) is een handig hulpmiddel. In dit kader staat bijvoorbeeld ook antwoord op de vraag in hoe om te gaan met medewerkers die bij de deelnemers in de privé-ruimte komen.

Het wijzigingen van de huisregels, zoals het rookbeleid, moet wettelijk gezien altijd in overleg met gebeuren met de deelnemers/ cliëntenraad en de medewerkers/ ondernemingsraad. Ga dus met hen in gesprek over de nieuwe wetgeving en zoek naar een passende oplossing. Neem gezamenlijk een besluit over het wel of niet roken in de privéruimtes van deelnemers, het wel of niet buiten roken en de eventueel te realiseren beschutte plek voor het roken buiten.