Terug naar Actueel

Rookvrije zorg is een thema dat heel verschillend leeft onder zorgboeren. Sommigen peinzen er niet over deze moeilijke stap aan hun deelnemers te vragen, anderen hanteren een strict rookvrij erf als toelatingseis voor zowel personeel als deelnemers. Omdat elke situatie anders is, gaan twee coaches de komende tijd de boer op.

Anton van Balkom gaat in het zuiden op pad en Triijnie Rozema bezoekt de noordelijke zorgboeren. Trijnie woont in Assen en werd aanjager rookvrije zorg voor de GGZ. “Ik ben me bewust geworden van de grote schade die de tabaksindustrie aanbrengt. Van milieuvervuiling, kinderarbied, grote gezondheidsschade en daarmee maatschappelijke kosten. Er zijn grote belangen mee gemoeid. Sigaretten roken wordt minder maar met het vapen erbij is er een toename. Jaarlijks sterven er alleen in Nederland al 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Te gek ook dat de tabaksindustrie nu ook in de gezondheidszorg geld gaat verdienen. Het lijkt wel een soort maffia. We moeten het echt een halt toeroepen.”

Hobbels die ze ziet voor zorgboeren om het roken (en vapen) een halt toe te roepen zijn divers, maar ze heeft er wel een antwoord op. “Veel mensen vinden het gezellig even met elkaar buiten een sigaretje te roken. Je zou ook momentjes met elkaar kunnen creëren zonder roken. Even samen wandelen bijvoorbeeld. Het gat in de tijd leuk opvullen stimuleert enorm.”

Wat helpt is de online tool ‘chat met je sigaret’. Het brengt voor jezelf in beeld wat je hebt aan het roken.  Wat nóg beter helpt is een warme doorverwijzing met een hulpverlener in de buurt. Als zorgboer kun je aan deelnemers of medewerkers vragen of ze openstaan voor stoppen met roken en of je hun telefoonnummer mag doorgeven. De hulpverlener neemt met je door waar je staat, waarom je wilt stoppen en wat je ervoor nodig hebt. Op zorglocaties kun je ook het gesprek aangaan over overlast voor de omgeving. Hoe zou jij het vinden als je overlast van een ander zijn rook ervaart?”

In een volgende nieuwsbrief stelt Anton zich voor.

Wil je ook bezoek van een rookvrij-coach, neem dan contact op met laura.meyer@zorgboeren.nl