Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Onderzoek onder leden van de brancheverenigingen van kleinschalige zorgaanbieders geven aan dat op dit moment slechts 4% de Wet zorg en dwang (Wzd) toe past en aan de gestelde voorwaarden kan voldoen. 13% geeft aan de Wzd toe te passen maar heeft moeite om aan de voorwaarden te voldoen. 23% geeft aan dat ze zich aan het voorbereiden zijn om de Wzd toe te gaan passen, maar passen deze op dit moment nog niet toe.

Naar aanleiding van signalen van hun leden over onduidelijkheden betreffende de implementatie van de Wzd zijn de brancheverenigingen BVKZ, Federatie Landbouw en Zorg, SoloPartners, Spot en Zorgthuisnl - verenigd in de coalitie kleinschalige zorgaanbieders - een onderzoek gestart naar de knelpunten bij de implementatie van de Wzd. De coalitie heeft in mei 2021 een vragenlijst uitgezet onder al haar leden. Deze leden zijn (kleinschalige) zorgaanbieders die werken met uiteenlopende doelgroepen en een divers zorgaanbod. Allen ervaren ze knelpunten bij de implementatie van de Wzd.

“Er dient veel geregeld te worden, waardoor het voor ons als kleine zorgorganisatie gemakkelijker is om deze zorg dan over te dragen aan een andere zorgorganisatie.”

Bijna de helft van de bevraagde zorgaanbieders kiest er bewust voor om geen onvrijwillige zorg te leveren. De reden daarvoor is dat het niet past binnen het huidige zorgaanbod en de visie van waaruit gewerkt wordt. Daarnaast zijn er zorgaanbieders die de keuze hebben gemaakt om onvrijwillige zorg als uitsluitingscriterium te hanteren, omdat zij niet kunnen voldoen aan de wettelijke voorwaarden van onvrijwillige zorg.

Uit de rapportage blijkt dat er een aantal knelpunten vaak naar voren komt:

  • Er is kennis, maar het kan beter.
  • Er zijn twijfels over het invullen van de rollen in het stappenplan: wie, wat, waar? Er is onduidelijkheid over de rollen binnen het stappenplan en de beschikbaarheid van de functionarissen voor het invullen van deze rollen.
  • Samenwerking is gering of onbekend hoe hier invulling aan te geven.

Bent u benieuwd naar de bevindingen en vervolgacties die de coalitie naar aanleiding van haar onderzoek heeft opgesteld? Lees dan het Rapport Knelpunten Wet zorg en dwang binnen de intra- en extramurale zorg bij kleinschalige zorgaanbieders.