Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Iedere gemeente of regio kiest zelf met wie ze wil samenwerken in de zorgverlening. De tendens is dat gemeenten liever met tien instanties werken, dan met honderd. Dat maakt het voor individuele zorgboeren lastiger om direct zaken te doen. Wij krijgen dan ook steeds vaker signalen van worstelingen of zelfs juridische strijd rond de aanbestedingen.
Als Federatie kunnen wij daarbij niet de zorgboeren of regio’s zelf bijstaan, maar kaarten het onderwerp momenteel wel aan bij de landelijke koepels en overheden. Wij willen dat zorgboeren ook een eerlijke kans krijgen binnen aanbestedingen, en cliënten/deelnemers hun keuzevrijheid behouden. Wanneer er vragen zijn over ons 'Kwaliteit laat je zien' keurmerk, leggen we het graag aan gemeenten uit.

Ook zijn er soms regio’s waar gemeenten liever voor ISO- of HKZ-keurmerken kiezen dan voor Kwaliteit laat je zien!. Regio-vertegenwoordigers en het Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg zetten zich samen met de Federatie in voor de aangesloten zorgboeren met het eigen keurmerk.

Elte-Jan Visser van het kwaliteitsbureau: “Het is wel eens lastig, omdat je er geen zicht op hebt wat er in de regio gebeurt. Soms zijn er voor de aanbesteding ingaat wel contacten, er wordt om uitleg gevraagd, maar er vindt geen terugkoppeling plaats over wat ze daarmee gaan doen. Er staat in de aanbesteding ineens geen Kwaliteit laat je zien! als erkend keurmerk. Achteraf is het lastig repareren, dus het is goed om er ook als regionale organisatie bovenop te zitten.”

Zelf onderhoudt Elte-Jan ook contacten met contractpartners. “Zo heb ik contact gehad met de RIBW in Overijssel (instelling voor beschermd wonen) over het keurmerk, dat gebruikt wordt door hun onderaannemers. Ze hebben na ons gesprek weer voldoende vertrouwen in de toetsing.”

“Soms denken aanbesteders dat wij ook het contractmanagement toetsen. Dat is lang niet op alle onderwerpen het geval. Het zal gerelateerd moeten zijn aan de zorg en niet aan de administratieve/financiële organisatie.  Ook komt het nog wel eens voor dat gemeenten denken dat wij ook zaken als de bouwvergunning en de brandveiligheid checken. Dat is sowieso niet het geval, dat moeten gemeenten en veiligheidsregio’s zelf doen. Wij kijken wel of er contact is geweest met bijv. een gemeente maar kijken daar verder niet inhoudelijk naar. Wij controleren primair de kwaliteit van de zorg. Het is goed hier duidelijk over te zijn.”

Elte-Jan ziet nogal eens zorgboeren alleen worstelen. “Dat raad ik af. Je bent meestal niet de enige zorgaanbieder in je gemeente en kunt beter de handen ineen slaan. Ook omdat dit het voor de gemeente makkelijker maakt: ze hebben geen budget voor uitgebreid relatie-management en samen sta je sterker. Ook kunnen wij op dit punt vanuit het Kwaliteitsbureau effectiever de regionale organisaties ondersteunen dan iedere zorgboer individueel.”

Dit beaamt directeur van de Federatie Maarten Fischer: “Wij als Federatie doen de landelijke belangenbehartiging. Daarbij zal de inzet op het kwaliteitskader ook helpen om Kwaliteit laat je zien! beter op de kaart te zetten als legitiem keurmerk, dat ook de contractvereisten vanuit de gemeenten goedt borgt. Daarover lopen ook gesprekken met de VNG. De regionale belangenbehartiging ligt bij de regionale samenwerkingsverbanden, die wij er uiteraard van harte in ondersteunen.”