Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Met behulp van de Eleven Floawers Foundation werken jeugdzorgboeren aan pilot projecten op de gebieden preventie, instroom, doorstroom en uitstroom. Esther van Noort werkt met Zorgboerderij Horses&Co aan preventie. Ze laat zien dat zorg dichtbij onderwijs staat en zo schooluitval kan voorkomen.

Haar project heet Direct & dichtbij en zet in op het bekend en laagdrempelig toegankelijk maken van het ervaringsgerichte leren op de zorgboerderij. Hiervoor bezochten zorgmedewerkers zoals gedragsdeskundigen van Horses&Co de twee scholen in het dorp en het kindcentrum en kwamen leerkrachten naar de zorgboerderij. Daar ervoeren ze als team wat de zorgboerderij voor mensen kan betekenen, dat werken met dieren kan helpen om te verbinden en te spiegelen. Systemisch werken stond en staat in de pilot centraal. Dit betekent dat interventies niet alleen bij het kind dat vastloopt plaatsvinden, maar ook in de wereld rondom het kind. Dus in het gezin, de klas, de sportclub, familie, buren etc.

Esther: “Het was mooi om te zien dat het werken met dieren echt een snaar raakte bij de leerkrachten. Nu ze weten wat het teweeg kan brengen, kunnen ze er ook beter gebruik van maken vanuit zorgvragen op school. We zijn ook bij hen langs geweest om te horen waar hun vragen liggen, zowel bij teamvergaderingen als bij ouderavonden. We hebben samen gefocust op vroeg signaleren: wat gebeurt er met het kind wiens ouders gaan scheiden? Hoe gaat het als een ouder uitvalt? Wie kan er iets voor een gezin betekenen? We hebben ook de wethouder het belang van vroegtijdig signaleren en interveniëren uitgelegd. Waar zorg ontstond voor een grotere kostenpost door grotere bekendheid van het zorgaanbod, blijkt dat de curatieve zorgpost juist omlaag gaat door vroegtijdig systemisch ingrijpen.”

Is het niet lastig om als zorgboerderij ‘concurrerende’ zorg aan te bieden op school, er zijn immers ook IB-ers, gedragsdeskundigen en orthopedagogen betrokken vanuit het onderwijs? Esther: “Soms kan het zo voelen, maar een zorgboerderij werkt vanuit een heel andere wereld. Het is geen school. Door ervaringsgericht te leren met behulp van dieren, komen kinderen veel makkelijker in contact met zichzelf en anderen. Dat hebben leerkrachten ook zelf ervaren. Ook leggen we ons systemisch werken uit, wat voor sommigen nieuw is. Verder proberen we juist maximaal gebruik te maken van ieders kennis en kunde. De waarnemingen die op school worden gedaan, zijn heel belangrijk. We zorgen dat we er goed op aansluiten. En uiteindelijk moeten we met elkaar zorgen dat de samenleving functioneert en er geen kinderen vastlopen. Dat wordt nog een hele uitdaging. Van concurrentie zou ik daarom niet willen spreken, meer van het samen proberen de groeiende zorgvraag te beteugelen.”  

Naast het project van Esther zijn er nog drie pilots gaande op de onderwerken instroom, doorstroom en uitstroom. 11 april vinden de presentaties van de vier projecten plaats. Houd de nieuwsbrief in de gaten!