Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Stikstofbrief van de minister van Natuur en Stikstof heeft vergaande consequenties voor de agrarische sector in Nederland en ook voor onze ondernemers in de multifunctionele landbouw. In de gelijktijdig gepresenteerde LNV nota ‘Perspectieven voor agrarische ondernemers’ wordt geschetst welke kant het volgens LNV op zou moeten gaan, naast de door hen aangegeven krimp van de veehouderij. Eén van de genoemde transitiepaden is multifunctionele landbouw.

De LTO-vakgroep Multifunctionele landbouw waar ook de zorglandbouw in vertegenwoordigd is, vindt de aandacht voor multifunctionele landbouw mooi, maar plaatst ook kanttekeningen. Hier vraagt de vakgroep aandacht voor bij het ministerie van LNV. De vakgroep geeft dat de agrarische productie voor multifunctionele bedrijven vaak een belangrijk onderdeel is in de omzet van de bedrijven.

Daarnaast wordt de verbinding van de multifunctionele tak met de agrarische productie gezien als een belangrijke kernwaarde, zeker ook voor de zorglandbouw. De landbouw is geen decor, maar een wezenlijk onderdeel en biedt nuttig werk. Ook kan een boer niet zomaar stoppen met agrarische productie binnen het agrarische bestemmingsplan.

Groeipotentieel

Ook al is er zeker nog groeipotentieel, oneindig is het niet. Ook is het niet bij iedereen passend om over te schakelen van productie naar multifunctionele landbouw, zijn er vaak forse investeringen nodig en lenen niet alle locaties zich ervoor. Daarbij is de regeldruk enorm toegenomen, vooral bij agrarische kinderopvang en zorglandbouw. Ruimtelijke ordeningsvraagstukken komen daar nog naast.

De vakgroep pleit voor aandacht voor al deze punten en begeleiding van ondernemers die (meer) in de verbreding willen gaan. Waarbij het ministerie van LNV de lead moet nemen en de vereiste bruggetjes moet slaan met andere overheden. De aandacht en begeleiding van ondernemers moet gepaard gaan met het complete plaatje van wat erbij komt kijken.