Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (CVP Wzd) ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie en/of mensen met een gelijkgestelde aandoening als ze te maken krijgen met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Maar hoe leg je dit uit aan iemand met regieproblemen? Een aantrekkelijke vorm is om het te vertellen in de vorm van een strip. De vier CVP Wzd-aanbieders Quasir, Zorgstem, Adviespunt Zorgbelang en LSR hebben samen een stripverhaal ontwikkeld, om in een toegankelijke vorm uit te leggen wat een CVP Wzd  voor hen en hun vertegenwoordigers  kan betekenen.

De stripverhalen voeren cliëntenvertrouwenspersoon Irma op. Irma schetst aan de hand van een paar concrete voorbeelden hoe zij cliënten, die het niet eens zijn met de zorg die ze krijgen, ondersteunt. Er zijn twee stripverhalen gemaakt. De één is gericht op mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers, de andere op mensen met dementie of een gelijkgestelde aandoening en hun vertegenwoordigers.

De stripverhalen zijn ook informatief voor zorgmedewerkers om meer te weten te komen over de rol van de CVP Wzd en hun cliënten over deze mogelijkheid tot bijstand te informeren.

Het stripverhaal is gepubliceerd op de website van de gezamenlijke aanbieders CVP Wzd,  clientenvertrouwenspersoonwzd.nl, waarbij de tekstballonnetjes worden ondersteund door gesproken taal. De beide strips zijn ook als PDF te downloaden en mogen zo verder worden verspreid. De CVP Wzd beschikken zelf over gedrukte exemplaren die ze kunnen gebruiken bij het geven van voorlichting over hun werk.