Terug naar Actueel

Jongeren roken en vapen steeds meer, zo blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Het aantal jongeren dat wekelijks rookt of vapet  is gestegen van 5% in 2019 naar 11% in 2023. Deze zorgwekkende toename onderstreept de noodzaak van het streven naar een rookvrije zorg. Rookvrije zorg gaat in de eerste plaats om het bieden van een rookvrije omgeving voor deelnemers en medewerkers, daarna kan mogelijk de volgende stap gezet worden naar ‘stoppen met roken’. Er zijn twee bijeenkomsten voor gepland.

De Gezondheidsmonitor, uitgevoerd door de GGD'en en het RIVM, toont ook aan dat jongeren minder positief zijn over hun gezondheid en meer stress en psychische klachten ervaren. De toename van het aantal vapende jongeren is bijzonder alarmerend: van 2% in 2019 naar 9% in 2023. Ondanks een verbod op smaakjes in vapes, weten jongeren deze nog steeds te vinden.

Als onderdeel van onze visie op rookvrije zorglandbouw, willen wij bijdragen aan de Rookvrije Generatie. Ons statement luidt: Vanuit FLZ en BVKZ maken we ons sterk voor het belang van een gezonde en veilige omgeving voor cliënten, medewerkers en bezoekers. We ondersteunen de beweging naar een volledig rookvrije zorgomgeving in 2030. Hierin volgen wij het Nationaal Akkoord Rookvrije Zorg.  

Tijdens onze bijeenkomsten die los van elkaar te volgen zijn zullen we concrete stappen bespreken om onze zorgboerderijen rookvrij te maken. We richten ons op het creëren van een gezonde en veilige omgeving voor zowel medewerkers als deelnemers.

De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 7 juni om 14:00 tot 16:00 uur op zorgboerderij Blommendal te Stoutenburg (regio Utrecht).

Gratis inschrijven voor aangesloten zorgboeren: https://bvkz.nl/agenda/informatiebijeenkomst-rookvrije-zorg-regio-utrecht/

De tweede bijeenkomst zal plaatsvinden op 19 juni om 14:00 tot 16:00 uur op de locatie Scholingsruimte Coöperatie Dichtbij in Groningen.

Gratis inschrijven voor aangesloten zorgboeren: https://bvkz.nl/agenda/informatiebijeenkomst-rookvrije-zorg-regio-groningen/

Bron: https://nos.nl/artikel/2522159-jongeren-minder-tevreden-over-eigen-gezondheid-roken-en-vapen-meer