Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Voedsel verbouwen is een bezigheid die voor veel mensen heilzaam is. Het gaat mee met de seizoenen, geeft verbinding met de natuur en geeft voldoening. Zorgboerderijen hebben dan ook bijna altijd een moestuin of akker. Op sommige bedrijven is de voedselproductie een hoofdtak of een belangrijke neventak voor de inkomsten. Dit is soms een uitdaging.

Bart Pijnenburg van Tuinderij De Es ziet zoveel mooie kanten van voedselproductie op een zorgboerderij, dat hij de mindere kanten ervan voor lief neemt. “Onder onze deelnemers zijn mensen die slecht tegen tijdsdruk kunnen. Soms moeten de groentepakketten op tijd klaar zijn. Dat is wel eens een uitdaging. Daarom pakt de tuinder soms zelf even door, zodat de rust voor de deelnemers gewaarborgd blijft.”

Tegelijk is de voedselproductie wel leidend, ook voor de zorg. “Zowel het kweken van de gewassen als het verwerken geeft veel voldoening. Het is nuttig werk dat we samen verzetten.” Er is wel een taakverdeling. Bart begeleidt het verwerken van de gewassen, zijn tuinder Rick Sloot begeleidt mensen op het land. De ouderen helpen in de ochtend met koken (snijden groente) en maken een wandeling. In de middag helpen ze met het oogsten van spinazie of boontjes op hoogte.

De mensen uit de psychiatrie werken gewoon mee met de bestaande taken. Dat betekent op de tuinderij: planten, schoffelen, wieden, oogsten en inpakken. Eén deelnemer maakt elke dag de soep en verzorgt de kippen. 
Bart: “Het is soms wel moeilijk mensen aan te sturen en tegelijk de kwaliteit te bewaken. Zo wil je venkel zo schoon mogelijk in de kist. Dat vereist een werkwijze waarbij je schone handen houdt. Voor sommigen is het bossen van stengeluitjes lastig. Een bosje heeft normaal 5 stengels. Maar als ze dunner zijn moeten er meer in een bosjes en als ze dik zijn doen we slecht 3 of 4 stengels in een bosje. Dus soms zijn de bosjes te licht en soms weer te zwaar. Dat corrigeren we dan.” 

Ten behoeve van de deelnemers worden ook keuzes gemaakt over de grootte van de tuin en de gewassoorten. “We telen sinds enkele jaren malabar spinazie in de kas. Dat gewas is hoog en kan door deelnemers geplukt worden, die moeilijk kunnen bukken of op hun knieën kunnen werken. 

Sperziebonen worden ook vaak geoogst als gehele plant en dan kunnen we staand aan de tafels met de deelnemers de boontjes van de plant plukken.”