Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Het ministerie van VWS heeft besloten om het advies van de Gezondheidsraad over een tweede boostervaccinatie voor de meest kwetsbare volwassenen op te volgen. Voor deze doelgroep blijkt de werking van het vaccin sneller af te nemen. Het gaat om:

  • mensen van 70 jaar en ouder
  • bewoners van verpleeghuizen en vergelijkbare woonvormen
  • volwassenen met syndroom van Down
  • volwassenen met een ernstige immuunstoornis

Deelnemers van 70 jaar en ouder die thuis wonen en van wie de boostervaccinatie meer dan 3 maanden geleden was, kunnen vanaf 26 februari a.s. een uitnodiging verwachten. Uitnodigingen zullen dit keer niet per leeftijdscohort gaan, maar worden afgestemd op het moment dat de drie-maanden-termijn na de eerste boostervaccinatie wordt bereikt.

Kwetsbare bewoners van zorgboerderijen kunnen door de mobiele vaccinatieteams van de GGD-regio en/of in overleg met de huisartsen hun tweede booster krijgen. Zorgboerderijen die zich eerder voor de boostervaccinatie voor hun bewoners hadden gemeld, zullen automatisch door de GGD benaderd worden. Zorgboerderijen die dat nog niet hadden gedaan kunnen zich alsnog aanmelden via het online aanmeldformulier. De werkinstructies, uitnodigingsbrieven en andere relevante documenten voor deze boostervaccinatie staan op op de site van RIVM