Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Door snel toenemende armoede, is het voor een groeiende groep mensen lastig om aan gezond en duurzaam voedsel te komen. Onder andere gemeenten worstelen met deze uitdaging. Gelukkig groeit het aantal initiatieven op lokaal niveau dat zich inzet voor gezond en duurzaam voedsel voor mensen met weinig geld. Denk aan voedseltuinen gerund door vrijwilligers, zorgboerderijen die aan de voedselbank leveren, kookinitiatieven met vluchtelingen of voedselcoöperaties in kwetsbare wijken. In deze initiatieven is veel ervaring met wat wel en niet werkt. Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Hoe kom je tot een goede samenwerking tussen lokale initiatieven en de gemeente? Hoe kan voedselbeleid bijdragen aan bredere gemeentelijke doelen zoals het verkleinen van gezondheidsverschillen? En hoe zorg je voor een echt inclusief voedselbeleid?

Wat gaan we doen op 17 maart?

We wisselen good practices uit met gemeenten en lokale initiatieven die voorop lopen. Ook bieden we beleidsmakers inspiratie voor het verbinden van inclusief voedselbeleid met andere opgaves en initiatieven van onderop. Dit doen we onder andere door een panelgesprek met verschillende gemeentes, lokale initiatievencarroussel, 3 deelsessies.

Voor gemeentes, lokale voedselinitiatieven, zorgboeren, voedselbanken, voedselraden

Deelname is gratis, wel even aanmelden:

Meer informatie vind je op vriendentuinen.nl/inspiratiebijeenkomsten

Programma

09.30 - 10.00 Inloop met koffie en thee

10.00 - 12.30 Panelgesprek, deelsessies

12.30 – 13.00 Lunch & netwerken

  • Panelgesprek met Frank Bakkum (gemeente Amsterdam), Sylvia Ruiz Buskes (gemeente Venlo), Estella Franssen (De Ulebelt, Deventer). Hoe komen we tot een inclusief voedselbeleid dat ook gezondheidsverschillen verkleint? Hoe werkt de dynamiek tussen lokale initiatieven en beleidsontwikkeling?
  • Initiatievencarroussel: hoe werken lokale initiatieven aan gezond en duurzaam voedsel voor mensen met weinig geld. Met: Mahan Eslami (Delen Smaakt Beter, Wageningen), Mireille Groot Koerkamp (Voedselcoöperatie, Broekland), Falco Janssen (Zorgboerderij Slangenburg, Doetinchem), Klarien Klingen (CSA De Wilde Peen, Ede).

Deelsessies

  • Hoe betrek je mensen in armoede bij lokale initiatieven?
  • Hoe gebruik je de kracht van culturele diversiteit?
  • Hoe kom je tot integraal en inclusief voedselbeleid dat ook gezondheidsverschillen verkleint?

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Fondsenbeheer Landbouw en Zorg, Pharos, en Citydeal Gezonde en duurzame voedselomgeving