Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Met de invoering van de Wtza moeten vanaf 2022 alle zorgboeren een verplichte jaarverantwoording doen. Alleen zorgboeren die ZZP-er zijn (een solistisch werkende zorgverlener: één persoon die de feitelijke zorgverlening uitvoert) en zorgboeren die alleen maar Wmo-zorg leveren hoeven dit niet. Een jaarverantwoording houdt in dat je elk jaar financiële en aanvullende gegevens aanlevert aan de overheid, die vervolgens voor een deel openbaar gemaakt worden. Het gaat om een maatschappelijke verantwoording van collectieve middelen.

Voor zorgboeren die een Wtzi-erkenning hebben en voor zorgboeren die jeugdzorg leveren geldt er nu al een verplichte jaarverantwoording. Door de invoering van de Wtza gaat deze verplichting dus voor een grotere groep zorgboeren gelden en verandert vanaf 2022 ook de inhoud van de bestaande jaarverantwoording. Het eerste jaar waarvoor de nieuwe regels gaan gelden is het jaar 2022. Dit betekent dat je pas in 2023 voor het eerst de nieuwe jaarverantwoording doet.

Drie webinars

Om jullie goed te informeren over de gevolgen van deze nieuwe jaarverantwoording organiseren we samen met de BVKZ 3 webinars over dit onderwerp. Binnen de jaarverantwoording gelden andere regels voor rechtspersonen (Stichtingen, Bv’s en Coöperaties), personenvennootschappen (Maatschappen, Vof’s en Cv’s) en eenmanszaken (met ingehuurd personeel), daarom geven we 3 verschillende webinars. Door je aan te melden voor de webinar die past bij jouw situatie krijg je informatie op maat en is er ruimte om specifieker door te vragen. Wanneer je weet dat je van rechtsvorm gaat veranderen of als je overweegt om dat te gaan doen, dan kan het zinvol zijn om je voor meerdere webinars aan te melden zodat je een goede vergelijking kunt maken. Tijdens de webinars is er de gelegenheid om vragen te stellen in de chat. 

In de Infotheek vind je een overzicht zie je welk tijdstip hoort bij jouw ondernemingsvorm en een aanmeldlink. Let goed op dat je je de juiste webinar aanmeldt, want de inhoud van elke webinar is anders! Het is mogelijk om je voor meerdere webinars aan te melden.

Lees verder