Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Deelnemers kunnen in drie verschillende categorieën verdeeld worden:

  • Deelnemers die wonen in een instelling met een eigen instellingsarts
  • Deelnemers die wonen op een zorgboerderij of kleinschalige woonvorm
  • Deelnemers die thuis wonen

Hieronder lees je per categorie wat op dit moment de mogelijkheden zijn voor vaccinatie en wat je moet doen om dat te regelen.

Hier het laatste overzicht van de vaccinatiestrategie (versie 5-2-2021) www.rijksoverheid.nl

Deelnemers die wonen in een instelling met een instellingsarts: vaccineren via de instellingsarts

Deelnemers die in een zorginstelling wonen, kunnen door de instellingsarts gevaccineerd worden. Ook deelnemers in een instelling die nog onder de huisarts vallen, mogen nu door de instellingsarts gevaccineerd worden. In deze categorie kunnen deelnemers vallen die bij een zorginstelling wonen en voor dagbesteding naar de zorgboerderij komen. Voor meer informatie kunnen deze deelnemers terecht bij hun instelling.

Deelnemers die wonen op een zorgboerderijen of kleinschalige woonvormen: contact met de huisarts

In een aantal regio’s was al gestart met het vaccineren van ouderen en mensen met een verstandelijke beperking in kleinschalige woonvormen die geen eigen instellingsarts hebben. Dit vaccineren gebeurt onder regie van de huisarts. De komende weken zal dit in alle regio’s gaan gebeuren. Zorgboerderijen met wonen, die hierover nog geen contact hebben gehad met de huisarts kunnen vanaf nu contact opnemen met de huisarts om afspraken te maken over het vaccineren van hun bewoners.

Het kan handig zijn om met de huisarts afspraken te maken over wie de toestemmingsformulieren regelt en belangrijk daarbij is ook welke formulieren er gebruikt moeten worden. Er is namelijk besloten dat huisartsen niet alleen met Moderna kunnen vaccineren, maar ook met BioNTech/Pfizer. Welke regio met welk vaccin werkt zie je in dit overzicht. Documenten die je hiervoor nodig hebt, zoals toestemmingsverklaringen, vind je hier.

Deelnemers die thuis wonen: ontvangen een oproep thuis

Voor een aantal groepen deelnemers die thuis wonen is het al mogelijk om een vaccinatie te halen. In deze groep kunnen oudere deelnemers zitten die voor dagbesteding naar de zorgboerderij komen.

Op 26 januari is gestart met het vaccineren van thuiswonende 90 plussers die zelf naar een priklocatie toe kunnen reizen. Zij kregen een brief van de huisarts. Inmiddels krijgen nu ook thuiswonende 80 plussers een brief thuis waarin staat hoe ze een afspraak kunnen maken. Deze groep krijgt de brief van het RIVM. Van oud naar jong volgen steeds meer groepen die worden uitgenodigd. Deze groepen worden gevaccineerd met of BioNTech/Pfizer of Moderna.

Het AstraZeneca-vaccin is inmiddels ook goedgekeurd. Uit onderzoek blijkt dat dit vaccin goed werkt voor mensen vanaf 18 tot 65 jaar. Er zijn nog te weinig resultaten om iets te zeggen over de werking van dit vaccin voor mensen boven van 65 jaar en ouder. Dit vaccin wordt daarom voorlopig ingezet voor het vaccineren van mensen van 60 tot 65 jaar. Deze groep zal thuis een brief ontvangen waarin staat hoe zij een afspraak kunnen maken om gevaccineerd te worden.