Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Zorgmedewerkers kunnen in 4 groepen verdeeld worden:

  • Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen
  • Zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg
  • Zorgmedewerkers in de Wmo, die werken met kwetsbare ouderen
  • Overige zorgmedewerkers

Via deze checklist kun je bepalen wie onder deze groepen vallen.

Hieronder lees je per groep wat op dit moment de stand van zaken is met betrekking tot vaccinatie.

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen (zie checklist)

Deze groep kan al vanaf 4 januari een afspraak maken om gevaccineerd te worden met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Zij ontvingen hiervoor een brief van de werkgever (de zorgboerderij). Deze brief staat samen met de andere benodigde documenten op onze website.   

Zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg (zie checklist)

Zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg kunnen zich vanaf 15 februari laten vaccineren. Deze groep zorgmedewerkers zal gevaccineerd worden met het AstraZeneca-vaccin  Om een afspraak te kunnen maken, hebben zij een uitnodigingbrief nodig van de werkgever (de zorgboerderij). Deze uitnodigingsbrief met bijlagen vind je hier. Let op! Dit is een andere brief dan de brief voor zorgmedewerkers in de verpleeghuiszorg en kleinschalige woonvormen.

Zorgmedewerkers in de Wmo (zie checklist)

Na zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg en zorgmedewerkers in de wijkverpleging (vanaf 25 februari), kunnen met ingang van 2 maart ook zorgmedewerkers die werken met kwetsbare ouderen vanuit de Wmo een vaccinatie aanvragen. Het gaat dan om zorgmedewerkers met direct deelnemer contact in de huishoudelijke zorg (inclusief maaltijdondersteuning), dagbesteding en/of individuele begeleiding. Via deze link kunnen zorgboerderijen de uitnodigingsbrief downloaden die ze nodig hebben om hun zorgmedewerkers uit te nodigen. Let op! Deze brief is anders dan de uitnodigingsbrieven voor de andere doelgroepen.

Deze groep zorgmedewerkers krijgt net als de zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg het AstraZeneca-vaccin. Zorgmedewerkers die ouder zijn dan 65 jaar of met specifieke medische problemen, krijgen een ander passend vaccin. De GGD bewaakt dat en stelt daarom een aantal vragen bij het maken van de afspraak.

Belangrijk! Niet alle Wmo-zorgmedewerkers kunnen een vaccin krijgen. Dit geldt alleen voor zorgmedewerkers die werken met kwetsbare ouderen.

Overige zorgmedewerkers:

Er zijn nog een aantal groepen zorgmedewerkers niet aan de beurt geweest voor vaccinatie.Dit zijn Individuele PGB zorgverleners en andere zorgmedewerkers. Hieronder lees je meer over vaccinatie mogelijkheden van deze doelgroepen.

Individuele PGB-zorgverleners

Individuele PGB zorgmedewerkers (ZZP-ers die niet voor een zorgboerderij of zorginstelling werken) kunnen een uitnodiging tot vaccinatie krijgen van de budgethouder. Naar verwachting zal dat eind maart gebeuren.

Andere zorgmedewerkers, zoals zorgmedewerkers die werken met jeugd en de GGZ-doelgroep

Er zijn dan nog een aantal groepen zorgmedewerkers, die nog geen vaccin konden aanvragen. Hiervan zijn de belangrijkste binnen de zorglandbouw:

  • Zorgverleners Wmo die niet werken met kwetsbare ouderen
  • Zorgverleners in de jeugdzorg
  • Zorgverleners in de (extramurale) GGZ-zorg

Deze zorgverleners vallen in de categorie overige zorgverleners en de verwachting is dat deze groep vanaf mei gevaccineerd kan worden.  

Informatie van de Rijksoverheid hierover vind je hier.