Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Heb jij passie voor en ervaring met de zorglandbouw, en wil je deze mooie sector ondersteunen bij zijn groei en ontwikkeling? Wij zoeken op korte termijn een nieuwe collega die, in samenwerking met de directeur en de andere collega’s, ons kan bijstaan. Het gaat vooral om de implementatie van ontwikkelingen rond contractstandaarden, politieke vraagstukken en innovatieve concepten in de sector. Zoals die gericht op de GGZ en ouderenzorg binnen de zorglandbouw.

De Federatie Landbouw en Zorg is de landelijke brancheorganisatie voor de zorglandbouw. Vijftien regionale organisaties zijn de leden. Zij vertegenwoordigen samen momenteel meer dan 900 zorgboerderijen. De Federatie Landbouw en Zorg
brengt landbouw- en zorgpartijen bij elkaar en stimuleert tot samenwerken, kwaliteitsbevordering en innovatie. Ook is ze aanspreekpunt voor de landelijke overheid en behartigt ze samen met haar leden regionale en landelijke belangen.

De leden vormen het hart van de Federatie. Ze worden vertegenwoordigd door het bestuur. Die wordt voor de uitvoerende taken ondersteund door een slagvaardig bureau met daarin onder andere een secretariaat, een kwaliteits- en scholingsmedewerker, een coördinator ontwikkeling en relaties, een communicatiemedewerker en een directeur.
Er is daarnaast nauwe samenwerking met het Kwaliteitsbureau dat het Kwaliteit laat je zien! keurmerk beheert. Zorgboerderijen ontwikkelen zich de laatste tijd snel, en de Federatie is op zoek naar versterking van haar team.

Wat verwachten we van je?

• Je voelt je verbonden en hebt ervaring in de zorglandbouw, en je bent op de hoogte van de actualiteit.
• Je hebt een financieel inzicht en bent goed met cijfers.
• Je bent in staat om taken voortvarend en zelfstandig op te pakken.
• Je kunt strategisch denken en bent in staat om praktische zaken rond belangenbehartiging en communicatie zelfstandig op te pakken.
• Je vindt het leuk en bent in staat om dossiers te lezen en stukken te schrijven voor de lobby van de zorgboeren.
• Je hebt kennis van ontwikkelingen in de zorg en aanbestedingen (Wmo, Wlz, PGB en Jeugdwet).
• Je hebt kennis van de zorg die geleverd wordt op zorgboerderijen, bij voorkeur specifiek van de GGZ en de ouderenzorg.
• Je ontwikkelt en onderhoudt contacten met partners met in het netwerk
• Je bent extravert, flexibel, coöperatief en handig met mensen.

Wat ga je doen?

• Je schakelt actief met de leden en zorgboerderijen om actuele problematiek in beeld te brengen en gaat actief op zoek naar oplossingen, zoals rond de financiering van cliëntvervoer, aanbestedingen en contracten.
• Je voert de belangenbehartiging uit van zorgboeren op jouw beleidsterreinen.
• Je hebt een begeleidende rol in de verwerving en verspreiding van informatie en kennis.
• Je kunt je weg vinden in (wets)regels voor de zorglandbouw en bent bereid je hierin te verdiepen.
• Je houdt de politieke agenda bij i.v.m. de actieve lobby van de FLZ.
• Je voert samen met je collega’s innovatieve programma’s uit.

Hieronder vind je een paar voorbeelden van activiteiten die voor deze functie klaar liggen. De functie is parttime (12 tot 20 uur per week gemiddeld) op inhuurbasis (zzp) of loondienst.

Meer informatie en solliciteren?

Heb je interesse? Dan kun je een motivatiebrief en CV tot 19 januari 2024 mailen aan anouk.hafkamp@zorgboeren.nl

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enkele activiteiten die in deze functie opgepakt kunnen worden
➢ De overheid werkt aan de contractstandaarden voor de jeugdwet en de WMO, gericht op de algemene voorwaarden, de randvoorwaarden en de kernbedingen. Hierin is het belangrijk de administratieve lasten voor de zorgboerderijen zo laag
mogelijk te houden en in de keuze voor kwaliteitsborging ons kwaliteitskader in te zetten. Dit proces zal zich de aankomende jaren zich ontwikkelen. Hier moet een actieve belangenbehartiging vanuit de FLZ plaatsvinden.
➢ Het landelijke programma KiK-V heeft als doel de informatie-uitwisseling efficiënter en effectiever inrichten. Dit moet leiden tot minder administratieve lasten en meer beschikbare en betrouwbare informatie. Binnen de verpleeghuiszorg is al gestart en het programma zal verder worden uitgerold binnen de gehandicaptenzorg en de ggz. De Flz is betrokken en heeft als taak om de belangen van de zorgboerderijen daarin te behartigen. De kleinschaligheid en onderaannemerschap zijn bijvoorbeeld belangrijke onderwerpen die binnen het programma niet uit het oog mogen worden verloren.
➢ Het politieke speelveld in de zorg is breed, de FLZ werkt samen met diverse brancheorganisaties voor de politieke lobby, maar moet ook zelf keuzes maken op welke terrein er een politieke lobby vanuit ons moet plaatsvinden. De activiteiten
die hieruit voortkomen zijn het bijhouden van de politieke agenda en daarbij samen met je collega’s beslissen op welke punten wij actief moeten inzetten en deze lobby mede uitvoeren.
➢ Vervoerkosten zorgboerderijen: zorgboerderijen zijn gemiddeld wat verder van dorpen en steden, waardoor veel zorgboerderijen zelf hun vervoer moeten regelen. Dit geeft uitdagingen op allerlei vlakken, waaronder de financiering.
➢ Een aantal focuspunten kunnen worden opgepakt: wetgeving op het gebied van ICT (Wegiz), kwaliteit en informatielijnen binnen de zorg, financiële zorg-gerelateerde uitdagingen en landelijke problemen rondom aanbestedingen en
CAO’s.
➢ Veel zorgboeren ontvangen deelnemers van allerlei doelgroepen, maar sommigen specialiseren toch op specifieke doelgroepen, of specifieke diensten, waaronder bijvoorbeeld GGZ en ouderenzorg. Deze specifieke groepen ondernemers hebben soms specifieke wensen, waar de nieuwe medewerker met de rest van het team meer vorm en inhoud aan kan geven door het ontwikkelen van pilots, projecten en bijvoorbeeld cursussen, nieuwe plannen voor belangenbehartiging, etc.

Bovenstaande punten zijn een greep uit het soort activiteiten. Word je hier enthousiast van en zoek je een parttime functie waar je met een leuk team zelfstandig aan de slag kunt, dan horen we graag van je.