Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Hoe vinden deelnemers het op jouw zorgboerderij? Hoe worden ze er beter van in fysiek, sociaal en psychisch opzicht en wat leren ze in brede zin? Dit alles wordt gemeten in Vanzelfsprekend, waar een groeiend aantal zorgboeren aan meedoet. Dit is heel gunstig voor de sector, want zo tonen we aan waar we voor staan. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft de tool nu zelfs opgenomen in de Waaier, wat voor gemeenten en inspectie een signaal is dat het een goed meetinstrument is. Ook is Vanzelfsprekend als cliënttevredenheidsmeter erkend voor het kwaliteitskeurmerk Kwaliteit laat je zien! Dat was al zo voor dagbesteding en is nu ook het geval voor wonen. 

Daarmee biedt Vanzelfsprekend een tool om te voldoen aan de veelvoorkomende contracteis om te meten wat mensen van de zorg vinden, en wat je als zorgboerderij bereikt. Directeur Maarten Fischer van de Federatie: “Je kunt er ook handige inzichten mee opdoen over een zorgboerderij als geheel, de regio, en zelfs landelijk, wat dan ook weer helpt bij de belangenbehartiging. Onlangs nog konden wij als FLZ daarom recent nog zeggen dat de sector gemiddeld een 9 scoort! Tenslotte is binnen het kwaliteitskader het ophalen van cliëntervaringen een van de pijlers. Ook dat kan met Vanzelfsprekend, en in de rapportage is sinds kort ook een module die die ervaringen vertaalt in een overzicht van de 9 kernwaarden van de zorglandbouw. Volgens mij is Vanzelfsprekend dus erg bruikbaar, maar ook andere methodes zijn toegestaan.”

Maarten Muis van Resultaatmeetexpert heeft, in samenwerking met IT-ontwikkelaar Landmerc+, de afgelopen jaren hard gewerkt om de oude tool om te bouwen tot een gebruiksvriendelijke nieuwe tool met toegankelijke en nuttige vragen die op de mobiel in te vullen zijn. De zorgboer kan de deelnemers een appje sturen met een link en zo kan het invullen beginnen. Vantevoren is er wel wat tijd nodig om op de computer alle accounts in te vullen.

Tool opgenomen in de Waaier

De tool staat nu in de Waaier als categorie 2 instrument. Maarten Muis: “Dat is vooral omdat er nog niet zo heel veel data zijn. Als er meer zorgboeren meedoen, komen die data vanzelf. En dan is de validiteit daadwerkelijk aan te tonen.” Dit gaat de goede kant op, want naast Landzijde en SZZ, die de (door)ontwikkeling financieren, zijn ook Boer en Zorg en Zorgboeren Zuid-Holland bezig de tool te implementeren. In het Noorden zijn veel woonzorgboerderijen die er nu ook meer baat bij hebben.”

Over anonimiteit is ook nog wel eens een discussie gaande. Maarten Muis is hier stellig over. “Ik heb de vraag om anoniem te blijven nog nooit gehoord van  deelnemers. Deelnemers kunnen aan het eind aangeven wie de gegevens mag inzien. Of deelnemers en hun naasten daar wel eens kiezen voor anoniem zoeken we nu uit, maar volgens mij gebeurt dat nooit. De tool is voor de deelnemers en de zorgboeren juist vaak een handig hulpmiddel bij een ontwikkelingsgesprek. Daarom moet je het volgens mij niet verplicht voor iedereen anonimiseren. De omgang tussen begeleiders en deelnemers is op zorgboerderijen vaak informeel, dáár is dus anonimiteit in de beoordeling niet snel een issue. Dat uit beleidsoverwegingen eisen, is je doel voorbij schieten.”

Zorgboer Anouk Hafkamp was een paar jaar geleden vanuit het bestuur van BEZINN betrokken bij Vanzelfsprekend. Toen ze het op haar eigen boerderij ging gebruiken vond ze het invoeren van het systeem te tijdrovend en de vragen niet relevant. Nu is ze over de inhoud en vormgeving (met smileys) van de vragen in elk geval enthousiast en onderschrijft ze het belang voor de branche. “Hoe meer zorgboeren meedoen, hoe beter we belangen kunnen behartigen.”