Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Deelnemers op zorgboerderijen waarderen de zorglandbouw wederom zeer. Cijfers die deelnemers geven zijn een 8,2 voor de activiteiten, een 8,8 voor de begeleiding, een 7,7 voor het contact met andere deelnemers. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Vanzelfsprekend in 2021, waar 844 deelnemers van 155 zorgboerderijen aan meededen.

Maarten Muis van de Resultaatmeetgroep die Vanzelfsprekend beheert: “De cijfers geven hetzelfde beeld als afgelopen vijf jaar: een hoge tevredenheid. Het cijfer van de in de update van 2020 toegevoegde vraag over hoe nuttig de deelname aan een zorgboerderij wordt ervaren, is een  8,5. En de deelnemers die op de zorgboerderij wonen geven hun kamer/appartement gemiddeld een 8. Ook de nieuwe cijfers zijn dus goed."

Maarten Muis maakte een rapportage voor de Federatie, waar ook de opmerkingen van deelnemers in zijn verwerkt. “Deelname aan de zorgboerderij wordt door hen ervaren als een combinatie van concrete vaardigheden leren (dierverzorging/voedselproductie-bereiding) en sociaal/persoonlijk groeien (sociale vaardigheden/empowerment). Een ruime meerderheid van de respondenten onderschrijft de stellingen over een toename in fitheid, psychisch welbevinden, sociale contacten én leren.

Er zijn geen duidelijke verschillen tussen de vijf doelgroepen (ouderen, volwassenen, jongeren, kinderen, mensen met een verstandelijke beperking) waarneembaar in het onderzoek. Alleen ouderen zijn het minder eens met de stellingen. Een mogelijke verklaring is dat ouderen door de levensfase minder vooruitgang bij zichzelf waarnemen in het fysieke zijn en het kunnen leren.”

Susanne van den Boom van zorgboerderij De Hagelaar (zie foto) gebruikt het systeem ook. “Het is nu een stuk gebruiksvriendelijker dan vroeger. Mantelzorgers kunnen heel makkelijk op eigen houtje deelnemen. De resultaten waren leuk om te lezen: de deelnemers zijn nog tevredener dan we dachten. Zowel over het vervoer als over de begeleiding als over de inspraak. Ze geven de activiteiten een 8,3 en de begeleiding een 9,1. Het enige is, dat twee van de negentien deelnemers ‘neutraal’ hebben ingevuld bij het activiteitenaanbod. We gebruiken de cijfers voor ons jaarverslag en bespreken het in de mantelzorgersbijeenkomst.” 

Vanzelfsprekend is een systeem voor cliënttevredenheidsmetingen speciaal voor zorgboeren. In het keurmerk is het Vanzelfsprekend op dit moment alleen als instrument erkent voor het meten van ervaringen binnen dagbesteding, maar er wordt hard gewerkt aan de toepassing van de tool voor Wonen.