Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Er zijn steeds meer initiatieven die voedsel produceren voor arme mensen; van vriendentuinen bij zorgboerderijen, vrijwilligers die samen een voedseltuin runnen, tot een SRV wagen die mensen in kwetsbare wijken voorziet van goedkope 'kromme' groentes. Op een overvolle bijeenkomst van 100 mensen in Zonneoord in Ede op 7 oktober verdiepten de deelnemers zich in de kansen en knelpunten voor meer gezond en
duurzaam voedsel voor mensen in armoede. Nog 50 deelnemers stonden op de wachtlijst. In februari 2023 staat een voorlopige vervolgbijeenkomst gepland. Geïnteresseerden kunnen zich via Ellen Oomen opgeven door een mailtje te sturen naar EllenOomen@zorgbelanginclusief.nl

Op de bijeenkomst waren mensen van voedselbanken, gemeenten, voedselraden, voedseltuinen en vriendentuinen aanwezig. De dag werd georganiseerd door Fondsenbeheer Landbouw en Zorg in samenwerking met Federatie Landbouw en Zorg en Citydeal Gezonde en duurzame voedselomgeving.

Het aantal mensen in armoede in Nederland neemt snel toe. Tegelijkertijd neemt de voedselverspilling bij supermarkten af. Voedselbanken hebben daardoor toenemende moeite om hun klanten te voorzien van verse groente en fruit. Er zijn prachtige voorbeelden van hoe voedsel bij mensen komt.

Toch bleken er ook veel drempels. Soms voldoet de vraag niet aan het aanbod, soms is er een beetje budget nodig voor de onkosten en is dit er niet.

Ander perspectief


Daarnaast is er ook een ander perspectief nodig op het thema. “Je kunt niet alleen maar zeggen: je moet gezond eten”, zei Dalila Sayd van Het Eetschap, dat eetculturen met elkaar verbindt en het gesprek over eten aan gaat, onder andere op scholen. “Gezinnen in armoede hebben allerlei andere problemen op te lossen, waaronder geldzorgen. Gezond eten staat dan niet altijd voorop.. Je moet naar het geheel kijken en vooral luisteren naar wat mensen zelf als oplossing zien.” Dalila haalde een citaat van Roxane van Iperen aan: de kloof tussen gepriviligeerden en
verschoppelingen wordt steeds groter, omdat met de logica van de eerste groep beleid voor de tweede groep wordt gemaakt.’
Diverse bezoekers maakten zich echt druk over het onderwerp. Wethouder Maud Hulshof uit Wageningen: “We zouden eigenlijk een basisinkomen moeten hebben.” En Gerdie Jansen van zorgboerderij De Haam: “Het is eigenlijk een schandaal dat we het erover moeten hebben.”

Zorgboerderijen


Mooie voorbeelden van zorgboerderij Slangenburg uit Doetinchem en van Land in Zicht uit Amersfoort lieten zien hoe mensen met een groot hart toch de verbinding weten te leggen. Binnen of buiten de kaders. Zo deed ook inwoonster Risma Soekhi uit Amsterdam Noord een verhaal rechtstreeks uit het hart: zij wist in corona tijd heel veel voedsel van horeca gelegenheden te distribueren naar arme mensen vanuit haar garage, en haalde honderden kinderen uit huis om samen buiten te spelen. Later kreeg ze hulp van de gemeente, maar uiteindelijk werd dat ook weer afgebouwd.
“En daarom hebben we lange termijn strategieën nodig”, zei ook Youri Cohen van Land in Zicht. “En een consistente overheid die doet wat ze moet doen: voedselzekerheid organiseren voor haar inwoners”, vond Floris Visser van De Volkskantine in Almere.
Een vervolgbijeenkomst zal verder ingaan op het bouwen van al dan niet lokale voedselstrategieën.