Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Kinderen die op school niet goed fuctioneren, kunenn baat hebben bij onderwijs op de zorgboerderij. PO-magazine besteedt hier aandacht aan in een recente uitgave. Buitengewoon Leren is als nieuw onderwijszorgarrangement in Purmerend/Waterland opgezet door Landzijde. Het is bedoeld voor jongeren vanaf 11 jaar waarbij de ontwikkeling op school dreigt te stagneren of die de school dreigen te verlaten of al
verlaten hebben, en waarvoor geen passend onderwijs kan worden gevonden en aangeboden.

Resultaten

Bij 8 van de 9 leerlingen zijn de sociaal-emotionele vaardigheden en werkhouding tijdens hun verblijf op de bierderij toegenomen en bij 7 leerlingen is het zelfvertrouwen verbeterd. Bij 6 leerlingen zijn er verbeteringen in gezin en opvoeding thuis. Op het gebied van schoolvaardigheden
laten 5 leerlingen een positieve verandering zien.
Op het gebied van cognitie en het schoolse leren zijn de resultaten minder duidelijk, deze moeten nog beter worden onderzocht. Na het experimenteerjaar waren 8 leerlingen weer teruggeplaatst op hun school.

Zie hier de hele publicatie.