Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Vlak voor de persconferentie op vrijdag 9 juli waarin een aantal versoepelingen zijn teruggedraaid, zijn op 8 juli de richtlijnen voor quarantaine voor zorgmedewerkers en niet-zorgmedewerkers versoepeld voor mensen die ‘immuun’ zijn. Onder immuun wordt verstaan:

  • 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond OF
  • 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie OF
  • COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden.

Wij kunnen ons voorstellen dat onderstaande versoepelingen in de huidige situatie met een oplopende besmettingsgraad niet wenselijk zijn. Daarnaast kan ook de situatie op de zorgboerderij reden geven om deze versoepelingen niet toe te passen. Als de risico’s op de boerderij te groot zijn om de verruimde quarantaine regels toe te passen, dan kan hier altijd van worden afgeweken. In dat geval is het belangrijk om in overleg met de betrokkenen hierover duidelijke afspraken te maken en deze helder te communiceren. Voor de volledigheid zullen we hieronder wel verwijzen naar de huidige landelijke richtlijnen.

De versoepelingen van 8 juli houden onder meer in dat immune zorgmedewerkers die geen klachten hebben en in contact zijn geweest met iemand die corona heeft onder bepaalde voorwaarden wel aan het werk mogen. Hoe dit precies zit en welke regels er gelden voor niet immune zorgmedewerkers en zorgmedewerkers met klachten, lees je hier: https://lci.rivm.nl/

En voor deelnemers die immuun zijn, geldt er voor wat betreft de quarantaineplicht een onderscheid tussen het soort contact (huisgenoot of overig contact) dat de deelnemer had. In deze link vind je uitleg over de verschillende categorieën: https://lci.rivm.nl/ Als een immune deelnemer in contact is geweest met een met corona besmette huisgenoot (categorie 1), dan geldt er nog steeds een minimale quarantaine van 5 dagen (waarbij contact met vaste medebewoners niet vermeden hoeft te worden). Als een immune deelnemer in contact is geweest met een overig met corona besmet contact (categorie 2), dan mogen gebruikelijke contacten binnen en buiten de woning doorgaan en moet er op de 5e dag een test worden afgenomen. Het volledige overzicht voor de regels voor deelnemers vindt je hier (onder 2A, 3A en 4): https://lci.rivm.nl/. In het Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19 vind je een nadere uitwerking daarvan.