Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Alle jeugdigen die onder jeugdzorg/jeugdhulp vallen hebben recht op contact met een vertrouwenspersoon. Vanuit Jeugdstem (voorheen AKJ) bezoeken vertrouwenspersonen van Jeugdstem actief deze jeugdigen om ze de gelegenheid te bieden een onafhankelijk vertrouwenspersoon te kunnen spreken.

Zorgboerderij

Zo ook de jeugdzorgboerderij, waar wonen, logeren of dagbehandeling wordt aangeboden. De vertrouwenspersoon is er om een onafhankelijk oor te bieden wanneer er spanningen zijn tussen jongeren en hun begeleiders. Walter de Jonge is een van hen. Op zorgboerderijen komt hij graag. “De ruimte geeft gelegenheid om anders met elkaar in gesprek te komen. Al wandelend of met een potje voetbal praat je anders dan binnen op een stoel.”

Jongeren, maar ook hun ouders en andere begeleiders weten Walter te vinden via de website van de betreffende zorgverlener. Ook hangt zijn foto met telefoonnummer op elke locatie ergens aan de muur. Daarnaast komt Walter tweewekelijks langs, op afspraak. Behalve bij gezinshuizen, daar komt Walter vier keer per jaar.

Meedenken met jongeren

“Als jongeren contact met me zoeken, is er soms echt iets aan de hand. Vaak geef ik echter alleen advies over hoe een jongere iets ter sprake kan brengen of over wat ze zelf kunnen doen om hun situatie te verbeteren. Als vertrouwenspersoon denk ik met jongeren mee als jongeren ergens in vastlopen. Ik ga nooit over de jongeren in gesprek met anderen. Ik ga altijd samen in gesprek met de jeugdigen. Vaak vinden jongeren het spannend om met groepsleiding of hun jeugdbeschermer in gesprek te gaan. Ik kan ze daarbij helpen.”

Sommige jongeren hebben een eigen telefoon om Walter te bellen, soms gaat het via de telefoon van de groepsleider. “Zij vinden het vaak ook prettig als ik even meedenk en vertaal wat de jongere bedoelt of als ik als onafhankelijke persoon even coach of bemiddel.”

Langsgaan helpt

Maar de bezoekjes heeft hij het liefst. “Regelmatig even langsgaan bevalt goed. Ik kom steeds op een ander tijdstip of dag, zodat ik ook andere jongeren zie. Ik kijk en denk mee met de jongeren hoe ze hun situatie ervaren. Soms gaan er dingen niet goed. Ik heb dan als vertrouwenspersoon een adviserende en signalerende rol.  Ik heb daarvoor contact met jeugdbescherming, therapeuten, wijkcoaches en mensen van de gemeente. Ik kijk of het klopt voor de jongere.

Voor veel van hen is de zorgboerderij een hele goede plek. Met veel ruimte en weinig prikkels, met dieren om voor te zorgen en veel structuur. Maar voor sommige jongeren past het ook niet. Echte stadsjeugd heeft er soms moeite mee. Dan moet je een andere keuze maken. De gedragswetenschapper moet het aan de voorkant goed bevragen.”

Volgens Walter is de nieuwe Wet Zorg en Dwang nog wel een dingetje in veel instellingen, maar valt dat op zorgboerderijen erg mee. “Dwang mag alleen als ze zichzelf of een ander in gevaar brengen. Daar is nog wel eens discussie over, wanneer een jongere aangepakt wordt. Op zorgboerderijen kom ik het gelukkig weinig tegen.”   

Walter werkt als vertrouwenspersoon voor de jeugdwet, maar ook voor jongeren die onder de Wlz vallen. “Daar hebben we afspraken over gemaakt, zodat er maar 1 persoon per locatie nodig is. Wel zo duidelijk.”


Over Jeugdstem
De vertrouwenspersonen van Jeugdstem weten alles over de Jeugdwet en de rechtspositie van kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders. Jeugdstem voert het onafhankelijke vertrouwenswerk uit dat onder de Jeugdwet valt. Onze vertrouwenspersonen werken door heel Nederland. Bezoek de website jeugdstem.nl voor meer informatie.