Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Federatie heeft in nauw contact met de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) bij de NZa de scheve verhouding tussen onkostenvergoedingen voor gecontracteerd en ongecontracteerd vervoer in de Wlz aangekaart. Wij gaven aan dat zorgaanbieders met de huidige tarieven het vervoer van/naar dagbesteding met niet-gecontracteerd (eigen) vervoer niet kostendekkend kunnen leveren. Dit komt door hogere brandstofprijzen en aanschaf- en onderhoudskosten. Gevolg is dat de kosten voor vervoer deels ten laste komen van vergoedingen dagbesteding. Dit gaat ten koste van de inhoud en kwaliteit van dagbesteding. Met name in de ouderenzorg is dit een probleem, want daar wordt vrijwel altijd een beroep gedaan op vervoer van en naar de dagbestedingslocatie.  

De NZA raadde ons aan om hierin met Actiz op te trekken, en dat hebben we gedaan. In een periode van een paar maanden hebben wij met Actiz en de NZA het probleem en de mogelijke oplossingen op papier gezet. Vervolgens werd steun gezocht en gevonden bij vele andere brancheverenigingen, waaronder de VGN, ZorgthuisNL, SPOT en de BVKZ. Dat is als geheel voorgelegd aan de NZA, die het op hun beurt met een positief advies hebben voorgelegd aan de stuurgroep financiering langdurige zorg.  

De kern van de boodschap was dat de huidige indeling van tarieven zal resulteren in een groeiend beroep op gecontracteerd vervoer, waardoor de kosten nog veel verder zullen oplopen. Dit signaal kwam aan. De NZa heeft mandaat gekregen om een kostprijsonderzoek doen naar niet-gecontracteerd vervoer, met de intentie hier iets aan te verbeteren. 

Daarnaast wil de NZa een betere indeling in vervoerscategorieën, waardoor de vergoedingen voor het vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling verpleging en verzorging meer op eigen merites beoordeeld worden. Op de lange termijn wil de NZa een kostenonderzoek voor de totale kosten dagbesteding verpleging en verzorging, waar vervoer een onderdeel van is. Omdat ze zelf concludeert dat dit te lang gaat duren (tot 2026), stelt ze nu voor apart naar de vervoerstarieven te kijken. Of er aparte vergoedingen komen voor niet-gecontracteerd rolstoelvervoer is nog onduidelijk. Het zou teveel administratieve lasten met zich meebrengen.  

Daarom is de verwachting dat de NZa op korte termijn de tarieven voor niet-gecontracteerd vervoer aanpast.  

De Federatie is er blij mee. Directeur Maarten Fischer: “Het was een goede samenwerking met alle partijen. Zo’n weg bewandelen kost even tijd en voelt soms als een gevecht op de vierkante millimeter, maar dat is ook begrijpelijk. Dit lijken kleine stapjes, maar ze kunnen grote gevolgen hebben voor de zorgvragers en de overheidsfinanciën. We hebben er goede hoop op dat het zal helpen om het vervoer betaalbaar te maken. ”