Terug naar Actueel

Door een recente wijziging in de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen (Wam) en de registratieplicht voor motorrijtuigen vallen meer voertuigen onder de registratieplicht en de verplichte WA-verzekering. Hieronder lees je wat deze wijzigingen inhouden en welke voertuigen nu verplicht verzekerd moeten zijn.

Volgens de Wet aansprakelijkheid motorrijtuigen (Wam) moeten alle motorrijtuigen die vallen onder de registratieplicht een WA-verzekering hebben. Dit is bij veel mensen bekend voor voertuigen zoals brommers, auto’s, motoren en trekkers. Door wijzigingen in de registratieplicht (per 1 januari 2022) en een aanpassing in de Wam (per 23 december 2023) vallen echter meer voertuigen onder deze verplichting dan de meeste mensen denken.

Onder motorrijtuigen worden verstaan: alle rij- of voertuigen die door een mechanische kracht over de grond worden voortgedreven inclusief de daaraan gekoppelde aanhangers. Alle motorvoertuigen die gemaakt zijn om met een snelheid van 6 kilometer per uur of meer te bewegen vallen onder de registratieplicht. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, zoals machines smaller dan 1,30 meter die geen trekinrichting aan de achterzijde hebben en bedoeld zijn om te maaien, vegen, onkruid te bestrijden en/of sneeuw te ruimen. Ook voor aanhangers (getrokken voertuigen) gelden enkele uitzonderingen, zoals voor aanhangers met een maximum gewicht van 750 kilogram.

Machines die wel onder de registratieplicht vallen zijn bijvoorbeeld gazonmaaiers die breder zijn dan 1,30 meter, veegmachines, heftrucks, minitrekkers, verreikers, knikdumpers, graafmachines, wielladers en zelfrijdende oogstmachines.

Met ingang van 23 december 2023 is de Wam gewijzigd als gevolg van Europese richtlijnen. Hierdoor is het onderscheid tussen de openbare weg en privéterrein in de praktijk niet meer te maken. Elk terrein dat bereikbaar is voor anderen wordt nu gezien als openbare weg. Hierdoor vallen voertuigen dus eigenlijk altijd onder de registratieplicht en is dus ook een WA-verzekering verplicht.

Het is belangrijk om voor je eigen gemotoriseerd werkmateriaal na te gaan of je aan de registratieplicht voldoet en of je goed verzekerd bent. Als je niet aan de verplichtingen voldoet loop je kans op een boete. Bovendien is het werkmateriaal in veel bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen (AVB’s) niet meeverzekerd, waardoor je het risico loopt dat schade niet gedekt is.

Voor meer informatie over de registratieplicht kun je terecht op de site van het RDW.

Voor meer informatie voer WA-verzekeringen kun je terecht bij je eigen verzekering of tussenpersoon.