Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

De Vereniging Nederlandse Gemeenten omarmt het kwaliteitskader voor de zorglandbouw, zo staat te lezen op de website.

Maarten Fischer: "We zijn enorm blij met deze stap. We hebben Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de VNG actief betrokken wij de ontwikkeling van het Kwaliteitskader om te zorgen dat het dan ook goed aansluit bij de ideeën vanuit hen over kwaliteit op zorgboerderijen. Wij blijven met de VNG, ZN, het Ketenbureau, de Inspectie en WMO toezicht in gesprek om te kijken hoe wij kunnen zorgen dat zorgboeren die werken met het kwaliteitskader, optimaal aansluiten bij de verwachtingen rond kwaliteit, en de eisen rond aanbestedingen."

Op de website staat te lezen:

Onlangs presenteerde de Federatie Landbouw en Zorg haar kwaliteitskader voor de zorglandbouw. Het kwaliteitskader sluit aan op de vraag van gemeenten om te zorgen voor meer transparantie over kwaliteit binnen de kleinschalige zorg die op de 1.300 zorgboerderijen in ons land geleverd wordt.

Het kwaliteitskader helpt gemeenten en (gemeentelijke) toezichthouders in hun toezicht op de kwaliteit van zorg en ondersteuning door het als basis te gebruiken voor hun (contracterings)afspraken en het toezicht op zorgboerderijen. Het kwaliteitskader is tot stand gekomen dankzij een intensief traject met cliënten, zorgprofessionals, het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Lees verder