Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Met ingang van 2021 kunnen deelnemers met een GGZ-problematiek een indicatie krijgen vanuit de Wlz. Het gaat dan om deelnemers die permanent 24 uur toezicht of zorg in de nabijheid nodig hebben. Dit zijn deelnemers die nu een Beschermd wonen indicatie (term kan per gemeente verschillen) hebben. Een voordeel van de Wlz-indicatie is dat deze het hele leven van de deelnemers geldig blijft. Veel gemeenten hebben deelnemers al over deze overgang geïnformeerd. Er zijn drie dingen die in dit kader belangrijk zijn:

  • De indicatie voor de Wlz moet voor 2021 worden aangevraagd. Omdat de indicatie van de gemeente mogelijk stopt is het belangrijk om zeker te weten dat de Wlz-indicatie in januari 2021 in kan gaan, de aanvraag moet daarom voor 1 oktober bij het CIZ zijn ingediend
  • In de meeste indicaties voor beschermd wonen zit ook een zogenaamde wooncomponent. Dit is een bedrag dat de gemeente uitkeert als vergoeding voor de woonlasten. Indicaties van de Wlz kennen zo’n wooncomponent niet. Dit betekent dus dat een zorgaanbieder hierover andere afspraken (een huurcontract en een afspraak over voedingsgeld) moet maken met de deelnemers. 
  • De Wmo kent een eigen bijdrage die niet inkomensafhankelijk is, de Wlz heeft een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dit betekent dat deelnemers die een Wlz-indicatie krijgen mogelijk meer eigen bijdrage via het CAK moeten betalen. Via deze link kunnen deelnemers een proefberekening maken: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp
     
    Voor meer informatie die ook met deelnemers en/of naasten gedeeld kan worden: https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/clienten-en-naasten