Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Kleinschalige zorgorganisaties moeten hun intern toezicht regelen door de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza). Interne toezichthouders bieden waardevolle ondersteuning aan kleinschalige zorgorganisaties. Wat zijn de tien grootste voordelen? We zetten ze hieronder op een rij.

1. Strategische begeleiding

De Intern toezichthouder fungeert als adviseur voor de bestuurder en biedt waardevolle inzichten en perspectieven om de organisatie te helpen bij het bepalen van haar strategie en doelen.

2. Duidelijkheid

De Intern toezichthouder kijkt met de bestuurder mee naar het functioneren van de organisatie en zorgt ervoor dat hij/zij op een transparante manier rapporteert over het wel en wee van de organisatie.

3. Extern perspectief

De Intern toezichthouder is samengesteld uit leden met verschillende achtergronden en deskundigheden, waardoor de organisatie wordt blootgesteld aan een breder scala van ideeën, perspectieven en een nieuw netwerk van deskundige mensen.

4. Bemiddeling

De Intern toezichthouder kan helpen bij het oplossen van conflicten en het bevorderen van samenwerking binnen de organisatie, en biedt een onafhankelijk platform voor de bespreking en oplossing van lastige kwesties.

5. Effectiviteit

De Intern toezichthouder kan de effectiviteit van de organisatie verbeteren door mee te denken over de besluitvorming en strategie.

6. Vermindering van risico’s

Door toezicht te houden en kritisch mee te kijken kan de Intern toezichthouder bestuurders tijdig behoeden voor fouten die van grote invloed kunnen zijn op de voortgang van de onderneming.

7. Gevoel van grip

De Intern toezichthouder zorgt ervoor dat een bestuurder mensen om zich heen heeft die de boel in de gaten houden die hem/haar en zichzelf scherphouden.

8. Minder werk

De Intern toezichthouder neemt je werk uit handen door te ondersteunen bij de waslijst aan regels en wetten waar zorgorganisaties aan moeten voldoen. Het is een extra overlegorgaan dat ervoor zorgt dat dingen goed geregeld worden.

9. Scheelt geld

De Intern toezichthouder schat samen met de accountant risico’s in en handelt daarnaar. Hierdoor hoef je zaken minder vaak achteraf te herstellen, wat je geld, tijd en frustratie scheelt.

10. Versterking van de reputatie

Een goed functionerende Intern toezichthouder kan de reputatie van de organisatie versterken, aangezien deze wordt gezien als een teken van professionele verantwoordelijkheid en integriteit.

 

Wanneer is een Intern toezicht verplicht in het kader van de Wtza?

Intern toezicht is verplicht voor alle vergunningsplichtige zorgorganisaties. Je moet een vergunning aanvragen als je met meer dan 10 zorgverleners Landruige zorg (Wlz) of zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) levert. Uitbesteding van zorg telt ook mee. Een zorgverlener die parttime werkt telt als één en ook de zorgverleners van een onderaannemer tellen mee. Medewerkers die geen zorg verlenen, zoals stafmedewerkers en vrijwilligers of stagiaires, tellen niet mee.

Meer informatie

De Federatie Landbouw en Zorg werkt samen met de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ). De NVTZ heeft een programma waarmee zij zorgboeren (en andere zorginstellingen) helpen om te voldoen aan alle rechten en plichten die bij het Intern Toezicht vanuit de Wtza horen. Je kunt hiervoor deelnemen aan het NVTZ Ondersteuningsprogramma Wtza. Meer informatie over dit ondersteunigsprogramma van de NVTZ krijg je tijdens de gratis informatiebijeenkomsten. Er is er nog 1 en wel op 20 juni van 09.30 - 10.30 uur. Meld je hier aan.