Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Opeens krijg je een brief over een werkgeversbijdrage voor het A+O VVT fonds of het FCB, waarom krijg ik als zorgboer deze brief? En moet ik ook betalen?

Waarom?
In een cao worden niet alleen afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden tussen de werkgever en de werknemer, maar er worden ook afspraken gemaakt om te zorgen voor een goed, aantrekkelijk, veilig en gezond arbeidsklimaat binnen de hele sector.
In veel gevallen wordt daarvoor een stichting opgericht, die hulpmiddelen ontwikkelt die voor o.a. fysieke en mentale gezondheid van medewerkers zorgen en een veilige werkplek garanderen. (pesten en ongewenste intimiteiten tegen gaan). Werkgevers en werknemers uit de sector kunnen die gebruiken. Soms kun je als werkgever of werknemer ook subsidie aanvragen voor projecten die het werkplezier van medewerkers vergroten, die hun gezondheid een boost geven of die ervoor zorgen dat zij een goede werk-privébalans behouden.
Om de activiteiten van die stichtingen te bekostigen wordt in cao’s afgesproken dat werkgevers hiervoor geld betalen, meestal is dit een percentage van de totale loonsom.
In de zorg zijn dit de bekendste fondsen:

  • A+O VVT voor de sector VVT, Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg
  • FCB voor de sectoren Sociaal Werk, Jeugdzorg en Kinderopvang
  • Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg StAG voor Gehandicaptenzorgsector
  • O&O-fonds GGZ voor de Geestelijke gezondheidszorg en de Verslavingszorg


Betalen verplicht?
Als een cao algemeen bindend verklaard is én je valt als zorgboer onder de werkingssfeer van deze cao, dan ben je verplicht om deze bijdrage te betalen. Meer uitleg over wanneer je als zorgboer verplicht bent om een cao toe te passen, lees je in deze brochure van SZZ en/of in deze brochure van LTO.  Krijg je dus een brief van een van de genoemde fondsen én val je als werkgever inderdaad onder de betreffende cao, dan moet je de bijdrage betalen.
Omdat zorgboerderijen domeinoverstijgend werken, kan het gebeuren dat je activiteiten verricht die onder meerdere cao’s vallen. In dat geval pas je de cao toe van de hoofdactiviteit van je zorgboerderij (zie ook de eerder genoemde brochure van LTO). Krijg je een brief van een fonds van een cao van een van de nevenactiviteiten, dan kun je laten weten dat je onder een andere cao valt. Je hoeft niet dubbel te betalen.