Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Loop je als zorgboer tegen hobbels aan als het gaat om vergunningen en ruimtelijke ordeningskwesties? Pak dan de vernieuwde brochure Wat mag ik? erbij. Onderzoekers van Wageningen University & Research geven hiermee ook ondernemers in de zorglandbouw een handig overzicht van geldende wetten en regels.

De brochure is gemaakt voor alle deelsectoren in de multifunctionele landbouw en vandaag de dag extra relevant. Want meer en meer agrarische bedrijven combineren het houden van vee of het telen van gewassen met het leveren van diensten aan de samenleving. Zorglandbouw, boerderij-educatie, boerderijwinkels of andere vormen van korte keten, agrarische kinderopvang, natuurbeheer of recreatie en toerisme: het is voor ruim een kwart van de agrarische bedrijven een aanvullende bron van inkomsten en werkplezier. De omzet in deze activiteiten is in de afgelopen 10 jaar ook verdubbeld naar bijna een miljard.

Met multifunctionele landbouw zoals zorglandbouw krijg je er als ondernemer ook wetten en regels bij uit die ‘andere’ sectoren waar je rekening mee moet houden. Vandaar deze brochure Wat mag ik?, om je de weg te wijzen in het woud van regels. In deze handige brochure staan regels over Ruimtelijke ordening zoals die in de nieuwe Omgevingswet wordt geregeld, en over veiligheid op het erf. Ook de wetten uit de zorg staan overzichtelijk op een rij. Verdieping hierin is te vinden in de Infotheek op zorgboeren.nl (wel even inloggen).