Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

17 mei van 16-17 uur organiseert de Federatie Landbouw en Zorg weer een webinar over bedrijfsopvolging. Geef je op via de Academie Landbouw en Zorg. Waar de afgelopen 10 jaar veel biologische boeren een opvolger zochten, is het de komende tien jaar tijd voor de zorgboeren. Veel van hen begonnen in de jaren 80 en gaan binnenkort met pensioen.

Maria van Boxtel van matchingsplatform Landgilde zal het webinar leiden. Ze was onlangs nog te gast bij de Vereniging Zorgboeren Salland voor een druk bezochte avond over bedrijfsopvolging. Het onderwerp bleek ook te leven tijdens het opvolgerscafé Multifunctionele Landbouw georganiseerd door de LLTB, waar de zorglandbouw ook aan bod kwam. Daar bleken de deelnemers vooral geïnteresseerd in verdienmodellen.
Maria merkt dat bedrijfsopvolging vaak een lang proces is. “Zorgboeren die een opvolger zoeken, vinden het fijn hun oor eerst eens te luisteren te leggen. Ze willen graag geïnformeerd worden en er in groepjes over praten. Ze zijn zich wat aan het oriënteren en hebben vaak nog geen beeld van de opvolgers die klaar staan. Het heeft allemaal wat tijd nodig.”

De mensen die een zorgboerderij willen beginnen, zijn beter in beeld bij Landgilde dan stoppende zorgboeren. “Regelmatig zijn potentiële opvolgers mensen die het roer om willen gooien. Sommigen hebben een ander bedrijf gehad en daarmee ook wat financiële ruimte opgebouwd. Ze zoeken vaak een plek in het buitengebied om zelf iets te beginnen. Het zou natuurlijk mooi zijn als bestaande zorgboerderijen worden overgenomen, dus wij proberen matches te vinden.”

Want een zorgboerderij start je niet zomaar, weten wij ook vanuit de Federatie. Er is een zorgopleiding voor personeel voor nodig, een kwaliteitssysteem, relaties met gemeenten of zorginstellingen en niet te vergeten moet er een vraag zijn vanuit mensen met een indicatie. Daarbij: bestaande zorgboerderijen hebben vaak ook nog een agrarische tak waardoor de kernwaarden van de zorglandbouw automatisch vorm krijgen. Wanneer die tak er niet is, is het aan de zorgboer zelf om er vorm aan te geven. Kernwaarden zoals ‘Ik word gezien en gehoord’, ‘Het ritme van de boerderij geeft mij houvast’ en ‘Ik beweeg veel op de boerderij’ moeten inhoud krijgen.

“Het zou dus jammer zijn als bestaande succesvolle zorgboerderijen met een agrarische tak stoppen en ze vervangen worden door kleinschalige zorg in het buitengebied. Om het soort zorg, maar ook om de betrokkenen die er nu komen als deelnemers of werknemer”, vind Maria. Zij zet zich daarom al zeven jaar in bij Landgilde om matches te maken. “Landgilde is van oorsprong een bemiddelaar in de biologische sector. In de multifunctionele landbouw en de zorglandbouw zitten echter ook veel gangbare bedrijven. Het mooie is dat er tegenwoordig ook opvolgers komen die niet per sé biologisch willen boeren, dat maakt de overname kans weer groter.”

Maria van Boxtel van Landgilde neemt zorgboeren en opvolgers tijdens het webinar mee in het fenomeen van bedrijfsoverdracht. Wat zijn de wensen en mogelijkheden, waar lopen anderen tegenaan? En hoe lossen ze dat op? Kom je ook 17 mei om 16 uur online? Opgeven kan via de Academie Landbouw en Zorg.

In de volgende nieuwsbrief een artikel over een succesvolle opvolging door mensen van buiten de familie van de zorgboerderij.