Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

In 2022 is het project “Biodiversiteitsherstel op het boerenerf” van start gegaan, waarbij deelnemende zorgboeren op praktisch en theoretisch vlak ondersteund worden in het bevorderen van de biodiversiteit op het erf. Het doel van dit project was tweeledig: er worden concrete maatregelen op het erf genomen ten behoeve van biodiversiteitsherstel én het bewustzijn van zorgboeren en deelnemers ten aan zien van dit thema wordt verhoogd. Het Fondsenbeheer Landbouw en Zorg ondersteunde het project. 

Het boerenerf biedt veel kansen voor biodiversiteit. In het open agrarische landschap van Noord- Holland zijn veel soorten afhankelijk van de boerenerven. Vogels, maar ook insecten en kleine zoogdieren profiteren van de variatie die op het erf te vinden is. Daarnaast zijn erven belangrijke ecologische stapstenen voor allerlei soorten. 

Landzijde stimuleert en faciliteert in dit project haar zorgboeren om een erfscan te laten maken op hun boerderij, uitgevoerd door de agrarische natuurverenigingen. Bij een erfscan wordt gekeken hoe op het boerenerf de natuur en de biodiversiteit versterkt kunnen worden. Op basis van deze erfscan ontvangt de boer een deskundig advies, met concrete herstelactiviteiten voor op de boerderij. Denk hierbij bv. aan het planten van fruitbomen of -struiken, gefaseerd maaien, het plaatsen van nestkastjes, takkenrillen, overhoekjes en bloemenranden. Daarbij is de participatie van de deelnemers bij het uitvoeren van dergelijke maatregelen een belangrijk speerpunt. 

Inmiddels hebben 60 van de 100 zorgboeren aangesloten bij Landzijde meegedaan aan het project en zijn er bijna 4500 bomen/planten en struiken gepland. Landzijde wil haar opgedane ervaring en kennis over dit succesvolle project graag delen met zorgboeren in het hele land.  

In een webinar op 25 juni 2024  (19.30-20.30 uur) presenteren wij de tips en trics rondom het project:  Wat zijn de te nemen stappen, wat zijn succesfactoren, valkuilen, uitdagingen en wat zijn de resultaten en is er een vervolg? 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar josien@landzijde.nl  

Deelname is gratis.