Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Onderdeel van de Wtza, voor bedrijven met meer dan 10 zorgverleners is ook dat er intern toezicht wordt geregeld. De Nederlandse vereniging voor toezichthouders (NVTZ) heeft een twee jarig ondersteuning programma ontwikkeld. Hierover worden gratis webinars georganiseerd door de NVTZ op de volgende data:

  • 29 augustus van 16.00 - 17.00 uur
  • 6 september van 10.00 - 11.00 uur
  • 28 september van 10.00 - 11.00 uur
  • 6 oktober van 16.00 - 17.00 uur

 Kijk voor meer informatie hierover in ons eerdere bericht of op de site van de NVTZ. Op de site van de NVTZ kun je je ook aanmelden.

Wil je meer weten over de Wtza of de jaarverantwoording, kijk dan in de Infotheek.