Terug naar Actueel
  • Zorgboeren
Van 28 september t/m 3 oktober vindt de Week van de Wet Zorg en Dwang plaats. Cliënten, hun naasten en cliëntenraden worden met spelletjes, workshops en webinars op de hoogte gebracht van de inhoud van de nieuwe wet. Het ministerie stelt allerlei bijeenkomsten en webinars beschikbaar, waarvoor cliënten, hun naasten en cliëntenraden zich gratis kunnen opgeven. Geef je hen deze informatie door? Zie hier de link naar het aanbod en een uitleg en een inschrijfmogelijkheid: