Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Voor jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) kan het dagelijkse leven lastig zijn met onvoorspelbare gebeurtenissen die veel stress kunnen oproepen. Jongeren met ASS kunnen vaak nog niet goed met emoties omgaan. Een gebruikelijke behandeling heeft soms onvoldoende effect.

Wij zien dat therapie met ondersteuning van paarden een positief effect kan hebben op de emotieregulatie bij jongeren met ASS, doordat ze leren van hun ervaringen, maar goed onderzoek ontbreekt. Om in deze lacune te voorzien is bij Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie, het wetenschappelijk onderzoek Pegasus gestart.

Bij 35 adolescenten met autisme en ernstige emotieregulatie problemen wordt de effectiviteit op de korte en lange termijn gemeten van 15x therapie met paarden. Middels interviews met deelnemers wordt tevens nagegaan hoe jongere en ouders de behandeling ervaren hebben en hoe deze eventueel verder kan worden verbeterd. Ook wordt naar de kosteneffectiviteit gekeken.

We zoeken nog deelnemers voor de locatie Heerjansdam (Horses en Co), Mill (de Gagelhoeve) en Wageningen (de Paardenblik). Deelnemers zijn tussen de 11 en 18 jaar, hebben de diagnose autisme, een IQ boven de 80 en minimaal 1,5 jaar reguliere therapie gehad. De afgelopen twee jaar is er geen therapie met paarden geweest en er mag geen andere behandeling meer lopen. Ouders doen 3 sessies mee. Aanmeldingen zijn van harte welkom via pegasus@karakter.com

Jenny presenteerde haar plannen tijdens het Congres Werken als een paard op 17 november in Rotterdam. Een verslag hiervan is hier terug te lezen.