Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

In de zomer zijn de PGB tarieven voor 2022 zijn bekend gemaakt. Daarnaast heeft het Ministerie van VWS via het besluit langdurige zorg een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Wet langdurige zorg (Wlz). De wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

  • Indicatie vanaf 1 september niet meer met terugwerkende kracht
  • Wettelijke grondslag voor vergoeding “Bijkomende zorgkosten”
  • Persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk bij wooninitiatieven met een Zorg in natura (Zin) contract
  • PGB in het buitenland

Hieronder lees je meer over deze onderwerpen:

Nieuwe PGB-tarieven 2022 bekend

De tarieven voor 2022 zijn bekend. Het pgb-budget wordt met 0,61% geïndexeerd. Volgens de gepubliceerde regeling zijn dit de nieuwe tarieven per 1 januari 2022:

Indicatie vanaf 1 september niet meer met terugwerkende kracht

Met ingang van 1 september is het niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht een Wlz-indicatie te krijgen. Alleen in bijzondere omstandigheden, zoals een onvoorziene verandering in de gezondheidssituatie of het wegvallen van een mantelzorger waardoor een spoedopname nodig is, kan een indicatie met maximaal 2 weken terugwerkende kracht worden afgegeven voor verblijf in een instelling. Vanaf 1 september is het dus niet meer mogelijk om een indicatie te krijgen met terugwerkende kracht voor een PGB of een Zin mpt of een vpt indicatie.

Wettelijke grondslag voor vergoeding “Bijkomende zorgkosten”

Door het nieuwe besluit is er nu ook een wettelijke grondslag voor de vergoeding van “bijkomende zorgkosten”. Dit zijn bijkomende kosten, andere kosten dan de directe zorgkosten, die een budgethouder vanuit een PGB budget mag betalen. Zorgkantoren stellen hier voor elk jaar een vergoedingenlijst op met kosten die daar onder vallen. Een deel van die kosten zijn nu dus ook via de wet geregeld. Het gaat hierbij om:

  • de consumpties van de zorgverlener bij overwerk;
  • een cursus van de zorgverlener die nodig is om de zorg goed te kunnen geven;
  • entreegeld voor de zorgverlener als hij je zorg verleent op een plek waar entreegeld betaald moet worden.

PGB mogelijk bij wooninitiatieven met een Zin-contract

Binnen de oude regels was het voor deelnemers niet mogelijk om een PGB te krijgen wanneer zij hun volledige budget (met verblijf) wilden inzetten bij een zorgboerderij die een contract heeft met het zorgkantoor. De budgethouder kreeg dan Zin. Dit leverde problemen op bij zorgboerderijen met wonen die werkten met PGB-indicaties en een contract met het zorgkantoor gingen afsluiten. In het nieuwe besluit zijn de regels hiervoor gewijzigd. Een budgethouder die al woont bij een zorgboerderij die een contract heeft gekregen bij het zorgkantoor, kan nu zijn/haar PGB houden. Voor nieuwe bewoners geldt wel dat zij Zin krijgen wanneer ze alle zorg van de zorgboerderij afnemen.

De overheid beoogt met deze aanpassing dat het voor kleinschalige wooninitiatieven makkelijker wordt om over te stappen van PGB naar Zin.

PGB in het buitenland

Binnen de oude regels kon je een PGB maximaal 13 weken voor verblijf buiten Nederland inzetten. Binnen de nieuwe regels wordt deze termijn uitgebreid naar maximaal één jaar als het gaat om de landen binnen de Europese Economische Ruimte (dat zijn alle landen van de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) en Zwitserland. De 13-weken termijn blijft wel gelden voor de landen buiten deze gebieden. Voor palliatief terminale zorg maakt het niet uit in welk land de zorg nodig is, deze zorg kun je tot maximaal één jaar in het buitenland vanuit je PGB betalen.