Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Per 1 juli 2023 zijn er voor werkgevers een aantal zaken om rekening mee te houden. In dit artikel zetten we ze in het kort op een rijtje.

Visie op re-integratie zieke werknemer vastleggen

In de Wet verbetering Poortwachter Wet verbetering Poortwachter is sinds 2002 vastgelegd dat werkgevers en werknemers samen de strijd aangaan met langdurig verzuim door zieke. De verplichtingen beginnen al in de eerste week van ziekte en na acht weken moeten de werkgever en werknemer samen een plan van aanpak opstellen. Per 1 juli 2023 moet de werkgever in dit plan van aanpak ook zijn/haar visie op het re-integratietraject opnemen.

Zieke AOW’er nog maar 6 weken doorbetalen

Werkgevers met een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt (per 1 juli 2023 66 jaar en 10 maanden), hoeft deze werknemer nog maar 6 weken door te betalen bij ziekte (dit was 13 weken).

Wet toekomst pensioenen per 1 juli van kracht

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen in werking getreden en vanaf dat moment start een overgangsfase om de overgang naar het nieuwe stelsel te maken. In het nieuwe stelsel blijft het zo, dat werkgever en werknemers gezamenlijk premie inleggen en pensioenuitvoerders het geld beleggen en de pensioenuitkering uitkeren. Wat er verandert is dat pensioenuitvoerders de pensioenen sneller kunnen aanpassen, afhankelijk van de opbrengsten of verliezen van hun beleggingen. Daarnaast is de premie die een deelnemer betaalt direct voor het eigen pensioen en dat geldt ook voor het rendement dat het geld oplevert. Meer informatie kun je vinden op de site pensioenduidelijkheid.nl

Indexering

De maximale transitievergoeding was al met ingang van 1 januari 2023 verhoogd. Net als de onbelaste reiskostenvergoeding. Deze is verhoogd naar € 0,21 per kilometer. Ook het minimumloon ging op 1 januari omhoog en per 1 juli 2023 is het opnieuw verhoogd.