Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

LTO en de Federatie Landbouw en Zorg komen op voor de belangen van zorgboeren, onder andere bij het ministerie van VWS. Sinds 1 januari moeten zorgboerderijen net als andere zorgaanbieders hun financiële administratie, informatie over de bedrijfsvoering en jaarverantwoording openbaar maken. Dat staat in Regeling openbare jaarverantwoording WMG die samen met de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is ingevoerd. Veel zorgboeren hebben hier moeite mee omdat de cijfers van het gehele bedrijf concurrentiegevoelig zijn binnen de agrarische sector en een vertekend beeld kunnen geven. Ook brengt het extra kosten met zich mee. Daarnaast zijn er zorgen over het feit dat bij eenmanszaken, maatschappen en VOF’s het arbeidsloon niet in de kosten meegenomen mogen worden, waardoor dit op de jaarrekening geboekt wordt als winst, maar in werkelijkheid ook loon uit arbeid is.

Directeur Maarten Fischer: “Vanuit de Federatie zijn we al ruim anderhalf jaar bezig om aan het ministerie uit te leggen welke (extra) uitdagingen die voor zorgboeren op gaat leveren, en hoe dat ook beter zou kunnen. We hebben kleine successen kunnen boeken, maar het blijft nog altijd een wet die voor de zorgboeren wel leidt tot een lastenverzwaring. Recentelijk was er een nieuwe kans om dat uit te leggen aan VWS, en suggesties voor verbetering te kunnen bespreken. Ook vicevoorzitter van de Federatie Arjan Monteny was erbij vanuit zijn hoedanigheid als voorzitter van de vakgroep Multifunctionele landbouw bij LTO: “VWS is blij dat we de signalen afgeven. Veel van wat wij als knelpunten aangeven waren vooraf niet zo ingeschat door VWS. De knelpunten worden door VWS begrepen en serieus genomen. Er werd niets weggewuifd of kleiner gemaakt.”

Agrarische inkomsten globaal

Er wordt gekeken of de inkomsten van het niet-zorg deel alleen in grote lijnen kunnen worden weergegeven. De boekhouding gebeurt nu fiscaal, voor de jaarverantwoording moet het een commerciële boekhouding zijn. Het ministerie gaat kijken of een fiscale boekhouding ook kan voldoen. Ook wordt mogelijk in een toelichting weergegeven dat uit het resultaat ook het arbeidsloon van het ondernemersgezin er nog afgehaald moet worden.

Er werd eerder geopperd dat het opzetten van een eigen rechtspersoon voor de zorg de oplossing kan zijn. De Federatie heeft aangegeven dat het splitsen van bedrijven niet altijd de oplossing is en ook negatieve bijeffecten kan hebben bv. in de vergunningen.

Ook heeft de Federatie aangegeven dat er al proeven lopen met een fiscaal jaarverslag wat voldoet aan de Wtza, en wat tevens kengetallen oplevert voor de sector.

Vervolg

De Federatie gaat samen met LTO en accountants, adviseurs en regio’s een werkgroep Wtza maken, om het ministerie te helpen aan concrete suggesties voor uitvoering van bovenstaande punten. In het najaar is er weer overleg met het ministerie.