Terug naar Actueel
  • Zorgboeren

Per 1 juli 2023 is in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vastgelegd dat zorgverleners inspraak moeten hebben op het beleid van de organisatie. De Wkkgz is van toepassing op alle zorgaanbieders, met uitzondering van zorgaanbieders die alleen/uitsluitend ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of jeugdhulp (Jeugdwet) bieden.
Met ingang van 1 juli 2023 moeten medewerkers van een zorgboerderij die zorg bieden aan deelnemers, inspraak krijgen op het beleid van de zorgboerderij wanneer dat beleid direct van belang is voor hun bijdrage aan het verlenen van goede zorg. De manier waarop de zorgboerderij dat regelt, mag ze zelf bepalen.
Het lijkt logisch dat binnen de kleinschalige setting van een zorgboerderij inspraak/ zeggenschap van zorgmedewerkers goed geregeld is omdat de lijntjes kort zijn. Toch hoeft dat niet zo vanzelfsprekend te zijn. Veel zorgboeren starten zonder personeel en zijn daarom gewend om zelf (snel) beslissingen te nemen, een patroon waar je als zorgboer(in) misschien ongemerkt in (vast) bent blijven zitten nadat er personeel bij kwam. Het is interessant om eens stil te staan hoe dat op jouw zorgboerderij geregeld is en hoe je dat graag zou willen regelen.

De V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, hebben een video gemaakt waarin wordt uitgelegd wat de bedoeling en impact van de wetswijziging is. Hier kun je deze video bekijken.